Proiektuak

Parte-hartze prozesuan zehar 1.879 ekarpen jaso dira, zeinetatik, sintesi-prozesu baten ondoren, 218 jarduketa-proposamen atera baitiren. Proposamenen tipologiari dagokienez, 110 esku-hartze fisikoetarako dira, 65ek parkearen kudeaketarekin dute zerikusia, eta 43k gobernantzaren zenbait alderdirekin.

Parte-hartze prozesuaren ondoren proposatutako esku-hartze fisikoen artean badaude, alde batetik, zeharkako konponbideak, hau da, proiektu osoari eragiten diotenak eta haren izaera zabala eta erabileren arteko harremana finkatzen dutenak: parkearen eta instalazioen mugak eta sarbideak, segurtasun integrala (segurtasuna, babesa eta konektibitatea), mugikortasun jasangarria eta irisgarritasun unibertsala, bai eta ere kudeaketarekin eta gobernantzarekin zerikusia duten gaiak.

Beste alde batetik, guneen araberako konponbideak daude, hots, kirol-parke berriaren gune bakoitzari eragiten diotenak: ibai-parkea; eraikin nagusia; kanpoko igerilekuak; garagardotegia, herri-kirolak eta sarbide berria; pilotalekuen eraikina; tenis-pistak; atletismoa, errugbia, hockeya eta askotariko erabilerak; futbol-zelai nagusia eta Bolueko futbol-zelaiak.

Ondoren, parte-hartze prozesuan lortutako jarduketa-proposamenak multzoka antolatu osteko proiektu-zerrenda aurkezten dugu. Zerrenda hau balorazio-ariketa bakoitzean eguneratuko da, Proiektuak lehenesteko metodologian adierazten den bezala.

IDIzenburuaAzalpenaHelburuakLehenespen egoeraLehenespen emaitza
035KIROL ANITZEKO PISTAK BERRANTOLATZEA

Frontoien egitura indartzeko proiektua amaitzean, estalkia instalatzeko ekintza bat aktibatu behar da, frontoien egungo jardueraren zati bat lekualdatzeko eta, horrela, birgaitze-obrarako espazioa askatzeko.

Estali gabeko kanpoko kirol anitzeko pistak estali nahi dira, URAren jarraibideekin bateragarria den estalki batekin.6. Garatzen edo obrak egiten1304
020TENIS/PADEL ERAIKIN BERRIA

Beharrei erantzutea eta segurtasuna eta espazioaren kudeaketa egokia bermatzea. URAri kontsulta bat aktibatuko zaio egungo aurreproiektuen bideragarritasuna ezagutzeko; horrela, aurreproiektuak birformulatzeko edo aldatzeko aukera aztertuko da.

Tenis/padel eraikin berria berreraikitzea, aurreproiektuaren arabera.4. Aurretiazko jarduerak0
018PARKEAREN URBANIZAZIOA

Eraikin nagusiaren kanpoaldea hobetzea.
Pasealekuak eta bideak prestatzea.
Pasealeku bikoitza sortzea: oinezkoentzat eta parkea zeharkatu eta Hirigintza Arloak planteatutakoarekin koherentea den gerriko berdea osatzeko.
Parkearen ingurumen-balioa sustatzea.
Bizikidetza.
Parkearen eta espazioen seinaleak.
Eremuen arteko konexioa.
Hiri-altzari egokiak (komuna, ura, bankuak…).

Kontua da zenbait geruza sartzea parkea urbanizatzeko, hala nola segurtasuna (dagoeneko martxan), mugikortasuna, kirol-jarduera askea, paisajismoa, ingurumena, kanpoko sarbideak, seinaletika, argiztapena eta abar. Horiek guztiak parkearen hirigintza-ikuspegia gehitzen joango dira, eta hori guztia etengabe definituko den proiektu batean.

Parkea urbanizatzea eta parkera sartzeko mugikortasun jasangarria eta segurua hobetzea, baita parkearen barruan ere: oinezkoa, bizikleta eta garraio publikoa lehenestea. Bide seguruak bultzatzea.5. Aktibatuta327
017-002FADURAKO ERAIKIN NAGUSIAREN AZTERKETA-EREMUKO EKO-MOBILIARIOA FABRIKATZEA

Altzarien elementuak garatzea eta espazioan azken banaketa bat egitea, partaidetza-prozesuaren emaitzetatik abiatuta eta bertan planteatutako erronkei irtenbideak bermatuz.

Proiektu honen ezaugarrietako bat da eragina duela kontratazio publikoaren moduan, produktu bukatuak entregatzeko eta baliozkotzeko formula iteratiboak bilatuz, eta Getxo Kirolak-eko barneko langileekin kontrastean.

Altzarien elementuen fabrikazioa eta Fadurako eraikin nagusiaren azterketa-eremuaren banaketa espaziala garatzea5. Aktibatuta242
017-001EKONOMIA ZIRKULARREKO PROIEKTUA, ERAIKIN NAGUSIAREN AZTERKETA-EREMUKO EKOI-MOBILIARIOA FABRIKATZEKO

Partaidetza-prozesuan hautemandako premia bat dago Fadurako itxarote-guneko eta azterketa-tokietako espazioak hobetzeko. Horregatik sortu da proiektu hau, eta, gainera, espazio horiekin zerikusia duten eragile guztiak ekonomia zirkularraren printzipioetan oinarritutako elementu higigarri batzuen (lorategi-aulkien mahaiak, banaketa-espazioak edo beste elementu batzuk) kodiseinuan inplikatzea du helburu. Diseinu hori espazioaren erabiltzaileen eta, barnealdeen diseinuan eta ekonomia zirkularrean aditua den ezagutzatik abiatuta, prozesua errazten duten pertsonen arteko baterako lanaren emaitza izan behar da. Proiektuak sentsibilizazio-ekintzak barne hartuko ditu.

Ekonomia zirkularraren printzipioen arabera, prototipoa egin eta probatu ondoren, Fadurako ikasketa-espazio osora eskalatu ahal izatea. Gutxienez, kodiseinatutako soluzioaren edo soluzioen prototipo bat definitu nahi da.8. Itxita242
005-001GARAGARDOTEGIRAKO PROIEKTU SOZIALA

Fadurako garagardotegiaren eraikin berriaren asmoa da, alde batetik, garagardotegian jada egiten zen eguneroko jarduera antolatzea; eta, bestetik, udalerriko kirolari, ekonomiari, kulturari, ekintzailetzari eta berrikuntzari lotutako pertsona eta erakundeei lekua ematea, gune hori beren proiektuak garatzeko leku gisa ikus dezaten.

Proiektu sozial bat egitea, garagardotegiko eraikin berriaren erabilerak eta gobernantza definitzeko.3. Onartua344
034ZORUAREN KALITATEAREN AZTERKETA

Zoruaren kalitatearen azterketa.

Analizatu daitekeen zoruaren egoera ezagutu.8. Itxita2236
032HOCKEY HARMAILA

Harmaila gehitu pilotaleku inguruan.

Harmaila gehitu.2. Balioztatua0
031SEINALETIKA ETA ERABILERA-ARAUDIA

Parke osorako seinale-gida bat egitea. Aldagelen eremurako seinale-prototipo bat egiteko eskaritik abiatuta, Gobela eta Andra Marira heda zitekeena, pentsatu genuen beste urrats bat ematea seinaletikaren erabilera-eskuliburu bat egiteko (estiloak, materialak eta abar), parkearen eta instalazioen gainerakoetarako baliagarria izango dena.

Aldi berean, aldageletan espazioa bizikidetzaren alde erabiltzeko erabilera-gida bat eskatzen da. Proiektuak pilotu bat aurreikusten du eraikin nagusian.

Parke osorako seinale-gida bat egitea.6. Garatzen edo obrak egiten300
029SEGURTASUNA 3/3. PROZEDURAK ETA ANTOLAKUNTZA

Beharrezko neurriak (prozedurak, funtzioak…) hedatzeko prozedurak garatzea. Segurtasuna eta zaintza hobetzea, hesiak pixkanaka kentzea lortu arte, eremuen arabera, eta kirol-instalazioetara sartzeko segurtasuna konponduta dagoenean egingo da.

Zerbitzu ona, segurua eta konektatua bermatzeko beharrezkoak diren neurri operatiboak antolatu eta gauzatzeko plana garatzea.3. Onartua2336
028SEGURTASUNA 1/3. KUDEAKETA-EREDUA

Segurtasunerako eta erabateko konektibitaterako kudeaketa-eredu bat ezarri, Segurtasun eta Konektibitate Plan Zuzendariaren arabera.

Segurtasunerako eta erabateko konektibitaterako kudeaketa-eredu bat ezarri, Segurtasun eta Konektibitate Plan Zuzendariaren arabera.8. Itxita2251
027UREZTATZEA (INGURUMEN-AZTERKETA)

Igerilekuetarako, zelaiak ureztatzeko eta garbiketarako euri-ura erabiltzeko neurriak ezarri.

Uraren erabilera eta berrerabiltzea hobetzeko neurriak ezartzeak ekar ditzakeen onuren analisia.2. Balioztatua247
026KANPOKO IGERILEKUAK

Igerilekuen inguruko eremu gogorra murriztu.
Udan Bolue erabili eremu osoa betetzen duen eta hari kalte egiten ez dion konponbide batekin, ume eta gazteentzako gunea, mahaietarako gunea eta berotzen ez den zorua (zura) barne.
Itzalpeko gune-kopurua handitu, zuhaitzak.
Umeentzako jolasen gunea beste era batera planteatu.
Igerilekuetan txirristak gehitu.
Solarium / hamaka gune berria prestatu.
Gune bi sortu: bata familientzat (umeentzat) eta bestea helduentzat. Haien erabilera kudeatu. Egoteko gune bat sortu: merenderoen antzekoa, araudi eta guzti.

Kanpoko igerilekuak hobetu.2. Balioztatua256
024ATLETISMO ETA ERRUGBI HARMAILEN ERAIKINA

Beheko aldea: zerbitzuak, aldagelak, gimnasioak eta kluben biltegiak.
Goiko aldea: janari /edari establezimendua, kazetari eta epaileentzako gunea, eta txokoa.
Erdiko alderako konponbidea, gaur egungo iturriaren inguruan, hockey-aldageletarako eta zerbitzuetarako, sortuvendingosasungarriko gunea eta ”zerbitzurik gabeko” taberna-gunea, klubek antolatutako ekitaldietan ustiatzeko.
Helmugako argazkien dorrea babestu.

Eraikinaren barne-antolaketa berria eta irisgarritasunaren hobekuntza, aurreproiektuarekin bat eginez.5. Aktibatuta1283
023BOLUE

Las Palmeras etxea gehitzen bada, proiektu hau berriz definitu behar da, HAPO berrikusi behar baita. Entzute-erregistrora eramana.
Frontoiak birgaitzea: egiturazko errefortzua amaitu arte itxarotea, baldintzapeko erantzuna berrikustea. Proiektu hau faseka gauza daiteke.

Aurreproiektuak aurreikusten zuen;
Eremu estaliak, hesiak ordeztea.
Aulkiak eta aldagelak lekuz aldatzea.
Eremuko argiztapena hobetzea.

Bolue 1 eta 2.2. Balioztatua280
021ESTADIO BERRIA

Futbol/errugbi estadioaren birmoldaketa integrala 6.500 parte-hartzailerentzat.
Eremua pixka bat altxatzea (lurraren uholde-arriskugarritasunagatik).
Zelaiak euri-urekin ureztatzeko neurriak sartzea.
Harmailen artean geratzen den eraikina eraisteak (ondarearen/arkitekturaren balioaz eztabaidatzen da) eta atzera mugitzeak duen eragina aztertzea (Cervecera bezalako proiektu aurreratu batean esku hartzea eskatzen du).

URAri kontsulta bat aktibatuko zaio egungo aurreproiektuen bideragarritasuna ezagutzeko; horrela, aurreproiektuak birformulatzeko edo aldatzeko aukera aztertuko da.

Udal futbol/errugbi estatu berria eraikitzea. Etxe Klubaren iraupenari buruzko gogoeta.4. Aurretiazko jarduerak0
017GUNEEN HOBEKUNTZA (ERAIKIN NAGUSIA)

Lehorgailuen gunea.
Jolas-gunea, egoteko gunean, hall-a…
Eta ikasketa-gunea.

Eraikin nagusian gune fisikoak hobetu, existitzen diren eskarietara eta segurtasun-planera egokitzeko.5. Aktibatuta264
013HERRI KIROLAK

Herri-kiroletarako espazioa sortu: sokatira, txingak… Futbol-errugbi zelaiko harmailaren azpian.

Herri-kiroletarako pabilioi berria eraiki. Herri-kiroletarako espazioa sortu: sokatira, txingak…2. Balioztatua0
012PILOTALEKUAK BIRGAITZEA

Kirol-espazio berriak: espazioak birbanatu trinketa eta pilotaleku bi mantentzeko, erabilera anitzeko pista bi ipini, ume-familientzako jolasgune estali bat,vendingosasungarriko gune bat. Aldagelak beste modu batean antolatzea, skatepark indoor, rokodromoa, esgrima, erabilera anitzekoa, eta abar. Jolasteko ordutegia zabaldu mantentze diren pilotaleku bietan, eta padel-pistak tenisaren eremura eraman.

Kirol-espazioak beste era batera banatu, aurreproiektuarekin bat eginez.2. Balioztatua0
011PILOTALEKUEN EGITURA SENDOTU

Frontoien egitura indartzeko proiektua amaitzean, estalkia instalatzeko ekintza bat aktibatu behar da, frontoien egungo jardueraren zati bat lekualdatu ahal izateko eta, horrela, birgaitze-obrarako espazioa libratu ahal izateko. Horretarako, PISTA MULTIDEPORTIBOEN ORDENAZIOA izeneko proiektu berri bat definitzen da.

Eraikinaren egitura sendotu segurtasunez erabili ahal izango dela bermatzeko.5. Aktibatuta225
009ATLETISMOKO ZUZENGUNE ESTALKIA

Eraikin berria iparraldean (gutxi gorabehera 100m-ko luzera) atletismoko, errugbiko eta hockeyko entrenamendu estalietarako, aldageletarako, ur hotzerako eta biltegiratzeetarako. Gaur egun frontoien eraikinean dauden gimnasioak ekartzeko eta kirolarekin lotutako kluben eta ekintzaileen bulegoetarako boxak sortzeko aukera.

ATLETISMOKO ZUZEN ESTALIA eraikitzea. (Oinarrizko proiektua)4. Aurretiazko jarduerak344
006SEGURTASUNA 2/3. KONEKTIBITATEA ETA KOMUNIKAZIOAK

Fadura osoan erreserbatutako espazioetansmartargiztapena, Eraikin nagusitik kontrolatuta. Kontsumo txikiko argiztapena.
Gune guztien konektibitatea, eraginkortasuna, zerbitzu-eskaintza eta sarbideen kontrola hobetzeko…

Parkearen konektibitatea hobetu sarbideen kontrolean hobekuntzak ezarri ahal izateko, hala nola segurtasun-neurriak, datuen kudeaketa eta energi efizientzian hobekuntzak, esaterakosmartargiztapena… Segurtasun Plana aintzat hartu.8. Itxita264
005GARAGARDOTEGIKO ESPAZIOAREN BIRGAITZEA

Aurreproiektuaren araberako funtzio anitzeko espazio berria eta, gainera, elkarteentzako eta klubentzako espazioa.
Beste solairu bat sortu laborategi-gunerako, tailerretarako, udal-coworkingerako…
Sarbidea prestatu, gune berdearekin eta zerbitzu publikoekin.

Garagardotegi berria eta sarbide nagusia eraiki.6. Garatzen edo obrak egiten0

CSV-ra esportatu