Proiektuak

Parte-hartze prozesuan zehar 1.879 ekarpen jaso dira, zeinetatik, sintesi-prozesu baten ondoren, 218 jarduketa-proposamen atera baitiren. Proposamenen tipologiari dagokienez, 110 esku-hartze fisikoetarako dira, 65ek parkearen kudeaketarekin dute zerikusia, eta 43k gobernantzaren zenbait alderdirekin.

Parte-hartze prozesuaren ondoren proposatutako esku-hartze fisikoen artean badaude, alde batetik, zeharkako konponbideak, hau da, proiektu osoari eragiten diotenak eta haren izaera zabala eta erabileren arteko harremana finkatzen dutenak: parkearen eta instalazioen mugak eta sarbideak, segurtasun integrala (segurtasuna, babesa eta konektibitatea), mugikortasun jasangarria eta irisgarritasun unibertsala, bai eta ere kudeaketarekin eta gobernantzarekin zerikusia duten gaiak.

Beste alde batetik, guneen araberako konponbideak daude, hots, kirol-parke berriaren gune bakoitzari eragiten diotenak: ibai-parkea; eraikin nagusia; kanpoko igerilekuak; garagardotegia, herri-kirolak eta sarbide berria; pilotalekuen eraikina; tenis-pistak; atletismoa, errugbia, hockeya eta askotariko erabilerak; futbol-zelai nagusia eta Bolueko futbol-zelaiak.

Ondoren, parte-hartze prozesuan lortutako jarduketa-proposamenak multzoka antolatu osteko proiektu-zerrenda aurkezten dugu. Zerrenda hau balorazio-ariketa bakoitzean eguneratuko da, Proiektuak lehenesteko metodologian adierazten den bezala.

IDIzenburuaAzalpenaHelburuakEmaitzaEgoera
017-001FADURAKO ERAIKIN NAGUSIKO ALTZARIAK ETA ERABILERA ANITZEKO ESPAZIOA

Proiektua baterako sorkuntzako lau tailerraren bidez eratuko da. Bertan, Getxo Kirolakeko langileek hartuko dute parte, espazioaren erabiltzaileek, zona horietako premiak detektatzen laguntzearren, eta baita profesionalek ere, barruko zonen diseinuan eta ekonomia zirkularrean duten ezagutza aditua kontuan hartuta, prozesua erraztearren herritarren laborategiko logiken bitartez. Horrez gain, tailerretan, materialak berrerabiltzeak eta planeta zaintzeak duten garrantzia azpimarratuko da; egun, gazteek bereziki konprometituta daude horretan.

Fadurako eraikin nagusiko bigarren solairuko espazioa eta zenbait altzari berriz diseinatzea13294. Aktibatua
034ZORUAREN KALITATEAREN AZTERKETA

Zoruaren kalitatearen azterketa.

Analizatu daitekeen zoruaren egoera ezagutu.22364. Aktibatua
033ATLETISMORAKO SOROPIL BERRIA / Munduko Sokatira Txapelketaren ostean

Soropila birmoldatu 2020ko Munduko Sokatira Txapelketaren ostean.

Soropila birmoldatu 2020ko Munduko Sokatira Txapelketaren ostean.02. Balioztatua
032HOCKEY HARMAILA

Harmaila gehitu pilotaleku inguruan.

Harmaila gehitu.02. Balioztatua
031ALDAGELETAKO SEINALEAK

Antolakuntza eta seinaleak: aldagelako generoak pertsona helduaren araberakoa izan behar du (erne umeak emakumeen komunetan bakarrik onartzearekin). Erabilera eta BIZIKIDETZA arauak sortu. Gune horretan arauak betetzeko eta berau modu egokian erabiltzeko dekalogo bat sortu.

Aldagelen hobekuntza: kudeaketa, handitzea, hobekuntza.2682. Balioztatua
030INGURUMEN-JASANGARRITASUNA (INGURUMEN BALIOA)

Bolueko hezegunea sustatu, haren perimetroko sarbideak hobetu eta Fadurako parke berriarekin kohesioa sortu. Jarduerak egin instalazioek errekako uretan duten inpaktua gutxitzeko. Drainatze Jasangarriko sistemak gehitu. Ingurumen aldetik sentiberatasuna pizteko elementuak ipini eta ekintzak antolatu, natura behatu, seinaleak, tailerrak.

Parkeak ingurumenaren aldetik duen balioa sustatu.3012. Balioztatua
029SEGURTASUNA 3/3. PROZEDURAK ETA ANTOLAKUNTZA

Beharrezko neurriak (prozedurak, funtzioak…) ezarri ahal izateko prozedurak garatu. Segurtasuna eta zaintza hobetu, apurka-apurka hesiak kentzea lortu arte, guneen arabera eta kirol-instalazioetara sartzeari dagokionez segurtasuna bideratuta dagoenean.

Zerbitzu ona, segurua eta konektatua bermatzeko beharrezkoak diren neurri operatiboak antolatzeko eta ezartzeko plana garatu.02. Balioztatua
028SEGURTASUNA 1/3. KUDEAKETA-EREDUA

Segurtasunerako eta erabateko konektibitaterako kudeaketa-eredu bat ezarri, Segurtasun eta Konektibitate Plan Zuzendariaren arabera.

Segurtasunerako eta erabateko konektibitaterako kudeaketa-eredu bat ezarri, Segurtasun eta Konektibitate Plan Zuzendariaren arabera.22515. Garapenean
027UREZTATZEA (INGURUMEN-AZTERKETA)

Igerilekuetarako, zelaiak ureztatzeko eta garbiketarako euri-ura erabiltzeko neurriak ezarri.

Uraren erabilera eta berrerabiltzea hobetzeko neurriak ezartzeak ekar ditzakeen onuren analisia.2672. Balioztatua
026KANPOKO IGERILEKUAK

Igerilekuen inguruko eremu gogorra murriztu.
Udan Bolue erabili eremu osoa betetzen duen eta hari kalte egiten ez dion konponbide batekin, ume eta gazteentzako gunea, mahaietarako gunea eta berotzen ez den zorua (zura) barne.
Itzalpeko gune-kopurua handitu, zuhaitzak.
Umeentzako jolasen gunea beste era batera planteatu.
Igerilekuetan txirristak gehitu.
Solarium / hamaka gune berria prestatu.
Gune bi sortu: bata familientzat (umeentzat) eta bestea helduentzat. Haien erabilera kudeatu. Egoteko gune bat sortu: merenderoen antzekoa, araudi eta guzti.

Kanpoko igerilekuak hobetu.2672. Balioztatua
025BERRIKUNTZA SOZIAL ETA EKINTZAILETZA BULEGOA

Espazio bat sustatu, Gizarte Laborategi Gune gisa, bultzatu egingo dituena gobernantzarekin eta kirol- eta ongizate-arloetan ekimen berrien garapenarekin zerikusia duten neurriak, aurreproiektuan proposatutakoak.

Bulego Teknikoa, Berrikuntza Soziala eta kirolaren eta ongizatearen inguruko ekintzaileen proiektuak sustatzeko. Bulego tekniko gisa espazio bat sortu, parkea eraldatzeko.2512. Balioztatua
024A.R.R. HARMAIAK

Beheko aldea: zerbitzuak, aldagelak, gimnasioak eta kluben biltegiak.
Goiko aldea: janari /edari establezimendua, kazetari eta epaileentzako gunea, eta txokoa.
Erdiko alderako konponbidea, gaur egungo iturriaren inguruan, hockey-aldageletarako eta zerbitzuetarako, sortuvendingosasungarriko gunea eta ”zerbitzurik gabeko” taberna-gunea, klubek antolatutako ekitaldietan ustiatzeko.
Helmugako argazkien dorrea babestu.

Eraikinaren barne-antolaketa berria eta irisgarritasunaren hobekuntza, aurreproiektuarekin bat eginez.03. Onartua
023BOLUE

Estalitako guneak, hesiak ordeztu.
Aulkiak eta aldagelak lekuz aldatu.

Lanak Bolue 1 eta 2an.02. Balioztatua
022ESTALDURAREN EGOKITZAPENA

Estaldura konpondu (itoginak), bai erabilera emateko bai eguzki-plaketarako.

Eraikin nagusiaren sabaiko itoginak behin betiko konpondu.12114. Aktibatua
021ESTADIO BERRIA

Futbol / errugbi estadioa guztiz berritu, 6.500 ikuslerentzat.
Zelaia apur bat altxatu (eremuak duen uholde-arriskuagatik).
Euri-ura erabiliz zelaiak ureztatzeko neurriak gehitu.
Harmailen artean geratzen den eraikina eraistearen inpaktua aztertu (ondarearen eta arkitekturaren ikuspuntutik duen balioaz eztabaida dago), hala nola atzera mugitzearena (honezkero aurreratuta dagoen Garagardotegiaren proiektuan esku-hartzea dakar horrek).

Futbol / errugbirako udal-estadio berria eraiki. Klub Etxeak irauteaz hausnartu.03. Onartua
020TENIS / PADEL ERAIKIN BERRIA

Beharrizanei erantzun, eta bermatu segurtasuna eta eremuaren behar bezalako kudeaketa.

Tenis / padel eraikin berria berreraiki, aurreproiektuaren arabera.03. Onartua
018MUGIKORTASUNERAKO KONPONBIDEAK DITUEN PARKEA

Eraikin nagusiaren kanpoko aldeko ingurua hobetu.
Pasealekuak eta bideak prestatu.
Pasealeku bikoitza sortu: oinez eta lasterka ibiltzeko, parkea zeharkatzen duena eta Hirigintza Arloak adierazitakoarekin bat datorren eraztun berdea izango dena.
Parkearen ingurumen-balioa indartu.
Bizikidetza.
PARKEAREN ETA ESPAZIOEN seinaleak.
Zelaien arteko lotura.
HIRI-ALTZARI EGOKIAK (komunak, ura, bankuak…).

Parkea urbanizatu eta bai bertara iristeko bai beraren barruan mugikortasun jasangarria eta segurua hobetu: oinezkoei, bizikletei eta garraio publikoari lehentasuna eman. Bide seguruak sustatu.03. Onartua
017GUNEEN HOBEKUNTZA (ERAIKIN NAGUSIA)

Lehorgailuen gunea.
Jolas-gunea, egoteko gunean, hall-a…
Eta ikasketa-gunea.

Eraikin nagusian gune fisikoak hobetu, existitzen diren eskarietara eta segurtasun-planera egokitzeko.2594. Aktibatua
016MANTENTZE-LANAK

Gaur egungo kirol-guneen mantentze-lanak hobetu.
Bolue 3: ur-ponpa aldatu.

Guneen mantentzea hobetu.02. Balioztatua
015GARBIKETA

Aldagelak hobetu: kudeaketa, handitzea, hobekuntza.
Barruko igerilekuak hobetu.

Kirol-instalazioen garbiketa hobetu, oro har.2872. Balioztatua
014BARATZEAK

Hiri-baratzeak gehitu. Kudeaketa eta araudia.

Hiri-baratzeak gehitu. Kudeaketa eta araudia.02. Balioztatua
013HERRI KIROLAK

Herri-kiroletarako espazioa sortu: sokatira, txingak… Futbol-errugbi zelaiko harmailaren azpian.

Herri-kiroletarako pabilioi berria eraiki. Herri-kiroletarako espazioa sortu: sokatira, txingak…02. Balioztatua
012PILOTALEKUAK BIRGAITZEA

Kirol-espazio berriak: espazioak birbanatu trinketa eta pilotaleku bi mantentzeko, erabilera anitzeko pista bi ipini, ume-familientzako jolasgune estali bat,vendingosasungarriko gune bat. Aldagelak beste modu batean antolatzea, skatepark indoor, rokodromoa, esgrima, erabilera anitzekoa, eta abar. Jolasteko ordutegia zabaldu mantentze diren pilotaleku bietan, eta padel-pistak tenisaren eremura eraman.

Kirol-espazioak beste era batera banatu, aurreproiektuarekin bat eginez.02. Balioztatua
011PILOTALEKUEN EGITURA SENDOTU

Eraikinaren zimendatzea sendotu segurtasunez erabili ahal izango dela bermatzeko.

Eraikinaren egitura sendotu segurtasunez erabili ahal izango dela bermatzeko.03. Onartua
010MANTENTZE- LANGILEENTZAKO ESPAZIOAK

Mantentze-langileentzako espazioak: bulego- eta tailer-gune berria.
Langileentzako beste lan-gune batzuk: biltegiak, bulegoak eta aldagelak.

Langileen lan-espazioak hobetu oro har: biltegiak, tailerrak, bulegoak eta aldagelak.12373. Onartua
009ATLETISMO-ERAIKINA

Segurtasuna bermatu.
Pista berria homologatu.
Materiala modu errazean eta irisgarritasunez atera ahal izateko diseina dadila biltegia.

Atletismo-eraikin berria eraiki.03. Onartua
006SEGURTASUNA 2/3. KONEKTIBITATEA ETA KOMUNIKAZIOAK

Fadura osoan erreserbatutako espazioetansmartargiztapena, Eraikin nagusitik kontrolatuta. Kontsumo txikiko argiztapena.
Gune guztien konektibitatea, eraginkortasuna, zerbitzu-eskaintza eta sarbideen kontrola hobetzeko…

Parkearen konektibitatea hobetu sarbideen kontrolean hobekuntzak ezarri ahal izateko, hala nola segurtasun-neurriak, datuen kudeaketa eta energi efizientzian hobekuntzak, esaterakosmartargiztapena… Segurtasun Plana aintzat hartu.02. Balioztatua
005GARAGARDOTEGIA

Aurreproiektuaren araberako funtzio anitzeko espazio berria eta, gainera, elkarteentzako eta klubentzako espazioa.
Beste solairu bat sortu laborategi-gunerako, tailerretarako, udal-coworkingerako…
Sarbidea prestatu, gune berdearekin eta zerbitzu publikoekin.

Garagardotegi berria eta sarbide nagusia berrreaiki eraiki.3444. Aktibatua
004ZERBITZUEN KATALOGOA (Analisia)

Pisten erreserba eta zerbitzuen erosketa hobetu.
GKrekin komunikazioa hobetu.
Kirol-eskaintzarako eta kanpoaldeko igerilekuak erabiltzeko hilabete-kopurua handitu.
Ordutegiak abonatuen beharretara egokitu.
Zerbitzu-katalogo berria ezartzeko aukera aztertu.

Zerbitzu-eskaintza egokitu gaur egungo erabiltzaileen eta etorkizunean egon litezkeenen benetako beharrizanetarako.3022. Balioztatua
003ELIKADURA OSASUNGARRIA

Vending osasungarriko guneak gehitu.
Ostalaritza osasungarria sustatu.

Elikadura osasungarria sustatu.3122. Balioztatua
002KANPOALDEKO JARDUERAK

Sarbide libreko parkean osasuna sustatzen duten jolas-elementuak gehitu: umeentzako jolasak, merenderoak, yoga-tai xi, petanka, kalistenia, irakurketa…
Estali gabeko kantxen gunean sartu: erabilera anitzekoak, mahai-tenisa, petanka, skatea, kalistenia, parcourra…

Adin guztietarako aisialdirako, jolasetarako eta jarduera fisikorako guneak ipini parkean. Kirol anitzeko estali gabeko instalazio berriak jartzea gaur egungo padel estali gabean (sarrera garagardotegi zaharretik).02. Balioztatua
001ERAIKIN NAGUSIAREN IRISGARRITASUNA

Irisgarritasuna zeharkako elementu gisa sartzen da, thinking Fadura proiektuko jarduketa guztietan kontuan hartu beharrekoa. Horrek proiektuen metodologia aldatuko du, irisgarritasun unibertsala bermatuko dela bermatzeko. Bilera gela berria, oztoporik gabe.
Era berean, garrantzitsua da 0 solairuan lan-espazio bat gaitzea, oztoporik gabeko lan-espazioak behar izanez gero arreta eman ahal izateko.

Eraikin nagusiaren irisgarritasuna hobetzea, mugikortasun urriko pertsonei sarbidea bermatzeko.01. Enuntziatua

CSV-ra esportatu