Proiektuak

Parte-hartze prozesuan zehar 1.879 ekarpen jaso dira, zeinetatik, sintesi-prozesu baten ondoren, 218 jarduketa-proposamen atera baitiren. Proposamenen tipologiari dagokienez, 110 esku-hartze fisikoetarako dira, 65ek parkearen kudeaketarekin dute zerikusia, eta 43k gobernantzaren zenbait alderdirekin.

Parte-hartze prozesuaren ondoren proposatutako esku-hartze fisikoen artean badaude, alde batetik, zeharkako konponbideak, hau da, proiektu osoari eragiten diotenak eta haren izaera zabala eta erabileren arteko harremana finkatzen dutenak: parkearen eta instalazioen mugak eta sarbideak, segurtasun integrala (segurtasuna, babesa eta konektibitatea), mugikortasun jasangarria eta irisgarritasun unibertsala, bai eta ere kudeaketarekin eta gobernantzarekin zerikusia duten gaiak.

Beste alde batetik, guneen araberako konponbideak daude, hots, kirol-parke berriaren gune bakoitzari eragiten diotenak: ibai-parkea; eraikin nagusia; kanpoko igerilekuak; garagardotegia, herri-kirolak eta sarbide berria; pilotalekuen eraikina; tenis-pistak; atletismoa, errugbia, hockeya eta askotariko erabilerak; futbol-zelai nagusia eta Bolueko futbol-zelaiak.

Ondoren, parte-hartze prozesuan lortutako jarduketa-proposamenak multzoka antolatu osteko proiektu-zerrenda aurkezten dugu. Zerrenda hau balorazio-ariketa bakoitzean eguneratuko da, Proiektuak lehenesteko metodologian adierazten den bezala.

0 emaitza duten proiektuek esan nahi dute haien garapena beste proiektu batzuen edo aurretik atera beharreko gaien mende dagoela.

IDIzenburuaAzalpenaHelburuakLehenespen egoeraLehenespen emaitza
005GARAGARDOTEGIKO ESPAZIOAREN BIRGAITZEA

Aurreproiektuaren araberako funtzio anitzeko espazio berria eta, gainera, elkarteentzako eta klubentzako espazioa.
Beste solairu bat sortu laborategi-gunerako, tailerretarako, udal-coworkingerako…
Sarbidea prestatu, gune berdearekin eta zerbitzu publikoekin.

Garagardotegi berria eta sarbide nagusia eraiki.6. Garatzen edo obrak egiten344
006SEGURTASUNA 2/3. KONEKTIBITATEA ETA KOMUNIKAZIOAK

Fadura osoan erreserbatutako espazioetansmartargiztapena, Eraikin nagusitik kontrolatuta. Kontsumo txikiko argiztapena.
Gune guztien konektibitatea, eraginkortasuna, zerbitzu-eskaintza eta sarbideen kontrola hobetzeko…

Parkearen konektibitatea hobetu sarbideen kontrolean hobekuntzak ezarri ahal izateko, hala nola segurtasun-neurriak, datuen kudeaketa eta energi efizientzian hobekuntzak, esaterakosmartargiztapena… Segurtasun Plana aintzat hartu.8. Itxita264
009ATLETISMOKO ZUZENGUNE ESTALKIA

Eraikin berria iparraldean, atletismoz, errugbiaz eta hockeyaz estalitako entrenamenduetarako, Getxo Kirolakek eta instalazio hori erabiltzen duten eragileek modu parte-hartzailean landutako beharren programari erantzunez.

ATLETISMOKO ZUZEN ESTALIA eraikitzea. (Oinarrizko proiektua)4. Aurretiazko jarduerak307
011PILOTALEKUEN EGITURA SENDOTZEA

Frontoien egitura indartzeko proiektua amaitzean, estalkia instalatzeko ekintza bat aktibatu behar da, frontoien egungo jardueraren zati bat lekualdatu ahal izateko eta, horrela, birgaitze-obrarako espazioa libratu ahal izateko. Horretarako, KIROL ANITZEKO PISTEN BEHIN-BEHINEKO ESTALKIA izeneko proiektu berri bat definitzen da.

Eraikinaren egitura sendotu segurtasunez erabili ahal izango dela bermatzeko.5. Aktibatuta225
012FRONTONES REHABILITACIÓN

Nuevos espacios deportivos: redistribuir espacios para mantener el trinquete y dos frontones, habilitar dos pistas multiusos, una zona de juegos infantil-familiar a cubierto, una zona de vending saludable. Replanteamiento de vestuarios, skatepark indoor, rocódromo, esgrima, multiusos, etcétera. Habilitar más horas de juego en los dos frontones que se mantienen y trasladar las pistas de pádel a la zona de tenis.

Kirol-espazioak beste era batera banatu, aurreproiektuarekin bat eginez.2. Balioztatua0
013HERRI KIROLAK

Crear un espacio para herri kirolak: sokatira, txingak… bajo grada del estadio de fútbol-rugby.

Herri-kiroletarako espazioa sortu: sokatira, txingak…4. Aurretiazko jarduerak0
021NUEVO ESTADIO

Remodelación integral del estadio de fútbol / rugby para 6.500 asistentes.
Elevar un poco el campo (por la inundabilidad del terreno).
Incorporar medidas de riego de campos con aguas de lluvia.
Estudiar el impacto de derribar el edificio que queda entre gradas (se discute sobre su valor patrimonial / arquitectónico) y mover hacia atrás (implica intervenir en un proyecto avanzado como es el de Cervecera).

Se va a activar una consulta a URA para conocer la viabilidad de los anteproyectos actuales, de esta forma se analizará la posibilidad de reformular o modificar los mismos.

Udal futbol/errugbi estatu berria eraikitzea.4. Aurretiazko jarduerak332
023BOLUE
  • Bolue 2ko futbol-partidak ikusteko eremu estali berriak sartzea.
  • Bolue 1ean harmaila berriak eraikitzea.
  • Gizonezkoen aldagela berriak jartzea Bolue 1eko harmailen azpian.
  • Bolue 3ko aldagelak handitu eta egokitu.
  • Bolue 3-n gimnasio bat instalatzeko aukera aztertzea.
  • Soroak ureztatzeko euri-ura aprobetxatzeko instalazioak jartzea.
Egungo instalazioak hobetzea hesietan, aldageletan, aulkietan eta argiztapenean.2. Balioztatua0
024ATLETISMO ETA ERRUGBI HARMAILEN ERAIKINA

Errugbi-zelaiaren eta atletismo-pistaren arteko harmailen eraikina birgaitzea. Getxo Kirolakek eta instalazioa erabiltzen duten eragileek modu parte-hartzailean landutako beharren programari erantzuten dion jarduera da.

Eraikinaren barne-antolaketa berria eta irisgarritasunaren hobekuntza, aurreproiektuarekin bat eginez.5. Aktibatuta1285
026PISCINAS EXTERIORES

Reducir zona dura alrededor de las piscinas.
Utilizar Bolue en verano con una solución que ocupe todo el campo y no lo dañe, con una zona infantil-juvenil, una zona de mesas y un pavimento que no se caliente (madera).
Aumentar zonas sombreadas, arbolado.
Replantear la zona de juegos infantiles.
Incluir toboganes en piscinas.
Habilitar nueva zona de solárium / hamacas.
Crear dos espacios: uno familiar (infantil) y otro para personas adultas. Gestionar su uso.
Crear una zona de estar: similar a merenderos, con normativa.

Kanpoko igerilekuak hobetu.2. Balioztatua0
028SEGURTASUNA 1/3. KUDEAKETA-EREDUA

Segurtasunerako eta erabateko konektibitaterako kudeaketa-eredu bat ezarri, Segurtasun eta Konektibitate Plan Zuzendariaren arabera.

Segurtasunerako eta erabateko konektibitaterako kudeaketa-eredu bat ezarri, Segurtasun eta Konektibitate Plan Zuzendariaren arabera.8. Itxita2251
029SEGURTASUNA 3/3. PROZEDURAK ETA ANTOLAKUNTZA

Komunikazio-sistema globalak eta itxiturak eta segurtasun-sistemak gauzatzea: errugbi gunea, belodromoa eta atletismoa, igerilekuak, hockeya,Garagardogintza eta Bolue. Frontoietarako, perimetrorako eta parkeko sarreretarako segurtasun- eta konektibitate-irtenbideak diseinatzea. Segurtasun Integraleko Guneak eta Erabiltzaileak Kudeatzeko Sistema ezartzea/zabaltzea [Sport Safety & security Center (s3C)]. QR, sarbide-kontrolak, prozesuen automatizazioa, gorabeheren kudeaketa, etab.)

Proiektu honen helburua da kirol-parkeari konektagarritasun- eta segurtasun-sistema integral globala ematea.6. Garatzen edo obrak egiten2336
031SEINALETIKA

Parke osorako seinale-gida bat egitea. Aldagelen eremurako seinale-prototipo bat egiteko eskaritik abiatuta, Gobela eta Andra Marira heda zitekeena, pentsatu genuen beste urrats bat ematea seinaletikaren erabilera-eskuliburu bat egiteko (estiloak, materialak eta abar), parkearen eta instalazioen gainerakoetarako baliagarria izango dena.

Aldi berean, aldageletan espazioa bizikidetzaren alde erabiltzeko erabilera-gida bat eskatzen da. Proiektuak pilotu bat aurreikusten du eraikin nagusian.

Parke osorako seinale-gida bat egitea.6. Garatzen edo obrak egiten300
032HOCKEY HARMAILA

Harmaila gehitu pilotaleku inguruan.

Harmaila gehitu.2. Balioztatua0
034ZORUAREN KALITATEAREN AZTERKETA

Zoruaren kalitatearen azterketa.

Analizatu daitekeen zoruaren egoera ezagutu.8. Itxita2236
017-001EKONOMIA ZIRKULARREKO PROIEKTUA, ERAIKIN NAGUSIAREN AZTERKETA-EREMUKO EKOI-MOBILIARIOA FABRIKATZEKO

Partaidetza-prozesuan hautemandako premia bat dago Fadurako itxarote-guneko eta azterketa-tokietako espazioak hobetzeko. Horregatik sortu da proiektu hau, eta, gainera, espazio horiekin zerikusia duten eragile guztiak ekonomia zirkularraren printzipioetan oinarritutako elementu higigarri batzuen (lorategi-aulkien mahaiak, banaketa-espazioak edo beste elementu batzuk) kodiseinuan inplikatzea du helburu. Diseinu hori espazioaren erabiltzaileen eta, barnealdeen diseinuan eta ekonomia zirkularrean aditua den ezagutzatik abiatuta, prozesua errazten duten pertsonen arteko baterako lanaren emaitza izan behar da. Proiektuak sentsibilizazio-ekintzak barne hartuko ditu.

Ekonomia zirkularraren printzipioen arabera, prototipoa egin eta probatu ondoren, Fadurako ikasketa-espazio osora eskalatu ahal izatea. Gutxienez, kodiseinatutako soluzioaren edo soluzioen prototipo bat definitu nahi da.8. Itxita242
017-002EKOALTZARIAK FABRIKATZEA FADURAKO ERAIKIN NAGUSIKO LEHEN SOLAIRUKO ESTUDIO-ZONARAKO ETA GALERIARAKO

Altzarien elementuak garatzea eta espazioan azken banaketa bat egitea, partaidetza-prozesuaren emaitzetatik abiatuta eta bertan planteatutako erronkei irtenbideak bermatuz.

Proiektu honen ezaugarrietako bat da eragina duela kontratazio publikoaren moduan, produktu bukatuak entregatzeko eta baliozkotzeko formula iteratiboak bilatuz, eta Getxo Kirolak-eko barneko langileekin kontrastean.

Altzarien elementuen fabrikazioa eta Fadurako eraikin nagusiaren azterketa-eremuaren banaketa espaziala garatzea3. Onartua242
020TENIS/PADEL ERAIKIN BERRIA

Beharrei erantzutea eta segurtasuna eta espazioaren kudeaketa egokia bermatzea. URAri kontsulta bat aktibatuko zaio egungo aurreproiektuen bideragarritasuna ezagutzeko; horrela, aurreproiektuak birformulatzeko edo aldatzeko aukera aztertuko da.

Tenis/padel eraikin berria berreraikitzea, aurreproiektuaren arabera.4. Aurretiazko jarduerak311
035KIROL ANITZEKO PISTEN BEHIN-BEHINEKO ESTALKIA

Frontoien egitura indartzeko proiektua amaitzean, estalkia instalatzeko ekintza bat aktibatu behar da, frontoien egungo jardueraren zati bat lekualdatzeko eta, horrela, birgaitze-obrarako espazioa askatzeko.

Estali gabeko kanpoko kirol anitzeko pistak estali nahi dira, URAren jarraibideekin bateragarria den estalki batekin.6. Garatzen edo obrak egiten1304
018-01FADURAKO APARKALEKUAK ANTOLATZEA

Parkeko aparkaleku nagusiko, Fadurako eraikin nagusiko eta frontoien eraikineko aparkalekuak berrantolatzea.

Hiru aparkalekuetan hirigintzako esku-hartze bat egitea, zuhaixkekin eta zuhaixka-masekin integratuko den zoladura bigunen sistema bat kontuan hartuko duena. Ekintzek kontuan hartu beharko dituzte Getxo Kirolak erakundeak aldez aurretik onartutako jarraibideak.3. Onartua1239
018-02ESPAZIOEN ANTOLAMENDUA

Parkeko aire zabaleko hainbat gune antolatzea eta erabiltzea. Aire zabaleko espazio batzuk egokitu nahi dira, uholde-arriskua dutenez, paisaia- eta ingurumen-balioa integratuko duen kirol- eta jolas-erabilerarako egokiak direnak, eta, aldi berean, adin desberdinetako eta bizi-ziklo desberdinetako erabiltzaileen arteko interakziorako lekuak eskaintzen dituzte

Parke osoan antzemandako 7 zona urbanizatu gabeetan koka daitezkeen erabilerak eta jarduerak zehaztea3. Onartua264
018-03BELAUNALDIEN ARTEKO PROIEKTUA

partaidetza-prozesuaren aurreproiektuak eremu horretarako jarduketak jasotzen ditu, CERVECERA, HERRI KIROLAK eta SARBIDE BERRIA izeneko proposamenaren barruan. (Aurreproiektuaren 78-79 orrialdeak), erabilera publikoko belaunaldi anitzeko kirol-espazio berri bat proposatzen da.

Parkearen barruan belaunaldien arteko jarduera- eta interakzio-gune bat prestatzea3. Onartua329
018-02BIDEAK ETA IBAI-PASEALEKUA

Parkeko erdiko arteria berrurbanizatzea eta osorik egokitzea; frontoietatik hasi eta erdialderaino, eta gune horretatik Iturgitxi, Oikosa eta Cervecera irteeretaraino dauden loturak. Ezpondak aldatzea, zuhaitzak landatzea, zuhaixka-landaredia, zoladura, altzariak, argiztapena, seinaleak, fluxu desberdinetarako irisgarritasuna. Ibai-pasealekua (estadioaren erribera) naturalizatzea barne hartzen du.

Parkerako sarbidea hobetzea frontoietatik eta bideetatik urbanizazioa hobetuko duen esku-hartze lokalizaturik aurreikusten ez den proiektuetan. Parkearen erdiko arteria berrurbanizatzea eta egokitzea; bideak frontoietatik parkearen erdiraino eta hortik sarreretaraino3. Onartua264