HERRI KIROLAK

Crear un espacio para herri kirolak: sokatira, txingak… bajo grada del estadio de fútbol-rugby.

Valoración

013. HERRI KIROLAK

Helburuak: Herri-kiroletarako espazioa sortu: sokatira, txingak…

Proiektuaren egoera: 4. Aurretiazko jarduerak

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:Bai URTAROKO ESPAZIOEN ANTOLAMENDUA

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

60

84

50

70

Ez

Ez

Bai

0

Helburua eta jatorria

Jatorria60

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:84

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Ez da garrantzitsua

Eraginak oso positiboak dira

Ez da garrantzitsua

Ez

Eragina ez da garrantzitsua

Ez da garrantzitsua

Jasangarritasuna:50

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Eragin positibo batzuk ditu

Talde espezifiko batean edo batzuetan eragiten du

Ez dakarkie onura espezifikorik kolektibo horiei

Neutroa; proiektuak ez du neurri espezifikorik ematen zentzu horretan.

Agente mota bakarra inplikatzen du

0-1.000 pertsona urtero

Onura batzuk

Bai

Bideragarritasuna:70

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Birkokatzea esanguratsua da

Ez da garrantzitsua

Ezer

Bai, komunitate argia dago

Ez dauka edo gutxi dira

Ez

Ez. Lehenengo urratsak egiten oraindik, edo bultzatzeko neurriak existitzen dira

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:70

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Birkokatzea esanguratsua da

Ez da garrantzitsua

Ezer

Bai, komunitate argia dago

Ez dauka edo gutxi dira

Ez

Ez. Lehenengo urratsak egiten oraindik, edo bultzatzeko neurriak existitzen dira

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Documentación