Prozesuaren ibilbidea

thinking Fadura-ren garapenak hiru fase izango ditu: lehenbizikoan gaur egungo parkearen eta haren instalazioen diagnostikoa egingo da, bigarrenean kirol-parke berriaren aurreproiektua osatzeko herritarren parte-hartzea sozializatu eta suspertuko da, eta hirugarrenean aurreproiektu horretatik eratorritako proiektuak sustatuko dira.

thinking Fadura
2022 Mar

Kirol-parkearen diseinu berriari forma emango dioten zeharkako proiektuen hasiera

2021eko ekainean, Fadurako futbol-zelaiko klub-etxearen eraikinaren balio arkitektonikoa ebaluatzeko azterketa bat egin zen, aurretiazko eta ezinbesteko urratsa egungo futbol-zelaia ordezkatuko duen udal-estadiorako etorkizuneko obra-proiektu batean aurrera egiteko.

2021eko amaiera aldera, parte hartzeko prozesu bat abian jarri zen, Fadurako kirol-parkean bizikletak eta patineteak aparkatzeko irtenbideak proposatzearren.

2022ko urtarrila, berriz, seinale-proiektu batekin hasi genuen, kirol-parke osoan denontzako jarraibide batzuk izate aldera espazioak erabiltzeko ikusmen-adierazpen batzuk ezartzerakoan. Proiektuak aniztasun kognitiboarekin eta funtzionalarekin loturiko alderdiak ez ezik, generoaren inguruko identitateekin zerikusia duten gaiak ere izan behar ditu kontuan.

Denboraldi horretan, Fadurako kirol-parkearen antolamenduan kontuan hartu beharreko jarraibideak eta oinarrizko alderdiak definitzeko proiektu bat ere aktibatu zen, paisaiaren,
estetikaren eta espazioaren pertzepzioaren ikuspegitik.

2022ko maiatzean, ekonomia zirkularraren parametroen arabera egindako lehen altzariak jarri dira Fadurako eraikin nagusiko bigarren solairuko ikasketa-eremuan. Altzari horiek pandemian zehar garatutako prozesu parte-hartzailearen bidez diseinatu dira, osasun- eta segurtasun-mailako berme guztiekin. Lehen urratsa da, eta, ondoren, beste batzuk etorriko dira, ekonomia zirkularraren logikak thinking Faduran garatutako ekintza eta proiektuetan sartzeko.

2021 Mar

Garagardotegiaren proiektua, frontoien egitura sendotzea eta atletismoko pista estalita eta harmailetarako herritar laborategia

2021. urtearen hasieran, urte horretan egin beharreko proiektuen eta jarduketen taula eguneratu zen, pandemiaren testuingurura egokituz.

Hilabeteak itxaron ondoren, Uraren Euskal Agentziaren (URA) oniritzia lortu zen erabilera anitzeko eraikin eta gune soziala berriaren obra-proiektuaren esleipenarekin aurrera egiteko. Proiektu hori garagardotegi zaharraren ordez eraikiko da, eta obrak 2022. urteko azken hiruhilekorako hastea aurreikusita daude.

Frontoien egitura indartzeko proiektua lizitatu da. Proiektu hori beharrezkoa da hurrengo berrikuntza-faseari ekiteko eta 2018ko parte-hartze prozesuan jasotako kirol-beharrei erantzuteko.

Martxoa eta apirila bitartean herritarren laborategi bat egiten da, estalitako atletismo zuzengunearen eraikin berriaren eta harmaila eta aldagelen eraikinaren erabilerak eta beharrak inplikatutako agenteekin kontrastatzeko. Lortutako emaitzak obra-proiektuak gauzatzeko lizitazio-pleguetan jasotzen dira.

2020 Uzt

Covid-19, OGP eta altzariak diseinatzeko partaidetza-prozesua

Covid-19aren etorrerak proiektuen plangintza aldatzera behartzen du; 2020ko martxotik uztailera arte, thinking Fadura barne gaietan aurrera egiten saiatzen da. Hala, lehentasun-lan metodologikoa eta herritarren parte-hartzearen eraginaren ebaluazioa, Administrazio Publikoaren barne-egituraren ikuspegitik, Gobernu Irekirako Nazioarteko Aliantzak (OGPk) eta Eusko Jaurlaritzak hautatu zuten, bi erakunde horiek euskal eremuan jardunbide egoki gisa hautatutako 4 proiektuetako bat izateko.

Era berean, Fadurako eraikin zentralaren azterketa-guneko altzariak diseinatzeko partaidetza-prozesua berriz hasi eta amaitzen da, ekonomia zirkularreko irizpideei jarraikiz.

2019 Abe

Proiektuen sustapena

Fase honetan, jarraitu egingo da kirol-parke berriaren aurreproiektuan deskribatutako jarduketak gauzatzeko proiektuak sustatzen, baita ere parte-hartze prozesuan atzeman diren kudeaketari eta gobernantzari buruzko gaiak.

2019 Uzt

Proiektuen definizioa eta lehenestea

2019an hasitako hirugarren fase honetan proiektuak definitzeari ekin zaio, jasotako proposamenak gauzatzeko helburuz. Horrez gainera, Proiektuak Lehenesteko metodologia garatu da; horrek aukera emango du proiektuak zein hurrenkeratan gauzatuko diren egunez egunez ezartzeko, hainbat aldagairen arabera: proiektuen jatorria eta haien helburua, jasangarritasuna eta bideragarritasuna.

2018 Abu

Parte-hartze bidezko diseinua: Proposamenen zehaztapena

Beharrizanak eta aukerak ezagutu ostean, ideiak proposatzeko tartea zabaldu zen. Fase honen emaitzaz ia 1.900 ekarpen  jaso ziren, zeinetatik 218 jarduketa-proposamen atera ziren: 110 esku-hartze fisiko, gobernantzari lotutako 43 ekarpen eta parkearen kudeaketari buruzko 65.

2018 Api

Parte-hartze bidezko diseinua: Beharrizanak eta aukerak aurkitzea

Parte-hartze bidezko diseinuaren fasean, aurrez aurreko parte-hartze saioak hasi ziren, kirol-parkeari, instalazioei eta kirol-gunearen bestelako erabilerei dagokienez beharrak eta aukerak atzemateko. Saio horietan parte hartu zuten Getxo Kirolakeko abonatuek, kirol-klub eta –elkarteek, unibertsitateko ikasleek, udal-teknikariek, arlo espezifikoetan diharduten taldeek (adinekoak, generoa, irisgarritasuna, aniztasun funtzionala, migratzaileak, berrikuntza eta ekintzailetza), gazteek (12-24 urte), umeek eta talde politikoek.

2017 Uzt

Garagardotegiaren diseinua

Aldi berean, lehenengo fasean parte-hartzezko tailerrak ipini ziren abian, Fadurako antzinako Garagardotegia berriz diseinatzeko xedez. Emaitza ekipamendu hori birgaitzeko aurreproiektu bat izan zen, aurrera doana oraindik ere.

2017 Mar

Diagnostikoa

thinking Fadura-k gaur egungo kirol-parkearen eta haren instalazioen diagnostikoa abiarazi zuen; azterketa horretan heldu beharreko gai esanguratsuenei buruzko iradokizunak jasotzeko asmoz, udaleko eragile garrantzitsuekin hitz egin zen lehenbizi.