Emaitzak

Orrialde honetan aurkitu ahal izango dituzu thinking Fadura prozesuari buruzko agiri garrantzitsu guztiak, argitaratzen doazen heinean: jardueren dokumentazio grafikotik hasi eta lanaren emaitzetara bitarte (txostenak edo proiektuak).

1. fasea. Analisia eta diagnostikoa


Garagardotegiko Gizarte Egoitzaren Aurreproiektua

2. fasea. Parte-hartzearen diseinua


Fadurako parke berriaren paisaia- eta hiri-antolamendurako aurreproiektua
Prozesuaren laburpen-bideoa

3. fasea. Proiektuen sustapena
Dokumentuen datu-basea

IzenburuaAzalpenaDataFaseaDokumentu-motaPDFOrriak
Bizikletak eta patineteak aparkatzeko proiektuaren txostena

Fadurako instalazioen pertsona erabiltzaileen aldetik Fadurako eremuaren erabilera beharrekiko bizikleten eta patineteen gaineko sistema seguru, praktiko eta egoki bat eskura izateko eskari bat dago.

Ildo horretatik, Getxo Kirolak aparkaleku sistema honetan barne hartzeko behar zehatzak atzematera bideratutako ekintza ezberdinak garatzen aritu da, Fadurako pertsona erabiltzaileei kirol instalaziotara sartzeko mugikortasun seguru eta jasangarri bat ahalbidetzeko. Hiritarrei entzutera bideratutako ekintzen emaitza bezala (formulazio bidez eginiko datu bilketa eta pertsona adituekin eginiko lan-saioa) Fadurako kirol parkean bizikletak eta patineteak aparkatzeko irtenbideak planteatzeko orduan kontuan hartu eharreko hainbat baldintzekin kontatzen dugu.

04/27/20213. fasea. Proiektuen sustapenaObretarako beharren programa

(ES)

17
Aparkalekuen diseinuari buruzko datuak biltzeko txostena

Fadurarako aparkaleku berrien diseinuari buruzko inkestan parte hartu zuten pertsonen erantzunak biltzen eta aztertzen dituen dokumentua.

02/04/20222 fasea. Parte-hartzearen diseinuaAurreproiektuak eta Memoriak

21
Ekomobiliarioko dokumentazio teknikoa

Dokumentu teknikoa: fabrikatu beharreko elementuak deskribatzen ditu, bai eta Fadurako eraikin nagusiaren azterketa-eremuko espazioan duten banaketa ere. Erabili beharreko materialen proposamena eta planoak jasotzen ditu.

Parte-hartze prozesuari buruzko informazio gehiago eta dokumentazio gehigarria.

04/01/20213. fasea. Proiektuen sustapenaPlanoak

(ES)

0
Fadurako atletismo zuzengunearen eta harmailen obra proiektuetarako beharren programa

2021eko martxoaren 10ean eta 24an bi lan-saio ospatu dira 2019ko prozesu parte hartzailean detektatutako beharrak kontrastatzeko eta xehetasun gehiagorekin definitzeko, harmailak hobetzeko eta atletismoko zuzen berri estali bat eraikitzeko asmoari dagokionez, zein islatuta geratu zen Fadurako kirol parkerako aurre-proiektuaren proposamenean.

Beharren programan barne hartu dira kontraste saiotan agente parte hartzaileek bidalitako xehetasunak.

Dokumentu hau, Getxo Kirolak-ek onartua, aipatu kontrastearen emaitza da, NIDE araudiarekin egokitua, eta behar errealak asetzeko bi obra proiekturen lizitaziorako oinarri modura balioko du.

05/05/20213. fasea. Proiektuen sustapenaObretarako beharren programa

19
Ekodiseinuko altzarien materialen oinplanoaren, diseinuen eta memoriaren banaketa.

Ekodiseinuko altzarien materialen oinplanoaren, diseinuen eta memoriaren banaketa.
Prozesu parte-hartzailearen emaitza espazioa banatzeko proposamen oso bat da, eta ekonomia zirkularraren eta ekodiseinuaren printzipioetatik diseinatutako altzari-elementuak gehitzen zaizkio. Proposamena ulergarria eta bideragarria izan dadin, talde bideratzailea hiru prototiporen garapen osoa lantzen ari da, tamaina errealean, eta Getxo Kirolak-ek lehen urratsa eman ahal izango du proiektuaren garapenean. Erabilgarritasunaren ikuspegitik adierazgarrienak izan daitezkeen altzarien elementuak hautatu ditu, bai eta ondoz ondoko faseetan aurrera egitea ahalbidetuko duten soluzio teknikoen aurrerapen-mailaren arabera ere. Dokumentu honek altzarien hiru elementuren ezaugarri teknikoak erakusten ditu, ondoren fabrikatzeko adinako xehetasun-maila dutenak.

04/08/20213. fasea. Proiektuen sustapenaPlanoak

34
Fadurako eraikin nagusiko d eremuko altzariak ekodiseinatzeko proiektua. Prozesua

Fadurako eraikin nagusiko ikasguneko altzariak Ekonomia Zirkularraren printzipioen arabera diseinatzeko partaidetza-prozesua laburbiltzen duen dokumentua.

04/08/20213. fasea. Proiektuen sustapenaMetodologiak eta Aktak

55
Akta: Proiektuak lehenesteko ariketa

“thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria”-ko proiektuak lehenesteko ariketaren akta.

03/04/20203. fasea. Proiektuen sustapenaMetodologiak eta Aktak

12
Akta: Proiektuak lehenesteko balorazio-jarduera

“thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria”-ko proiektuak lehenesteko balorazio-jardueraren akta.

07/18/20193. fasea. Proiektuen sustapenaMetodologiak eta Aktak

18
Akta: Proiektuen leheneste-metodologiaren onarpena

“thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria”-ko proiektuak lehenesteko irizpideen diseinuaren akta.

07/18/20193. fasea. Proiektuen sustapenaMetodologiak eta Aktak

7
Proiektuen leheneste-metodologia

́”thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria” partaidetza-prozesutik eratorritako proiektuei lehentasuna emateko metodologia.

07/01/20193. fasea. Proiektuen sustapenaMetodologiak eta Aktak

17
Soluzioen planoak espazio bakoitzean

Soluzioen planoak espazio bakoitzean.

09/02/20172 fasea. Parte-hartzearen diseinuaPlanoak

33
Fadurako parke berriaren paisaia- eta hiri-antolamendurako aurreproiektuaren memoria

Txosten hau herritarrek parte hartzeko eta kirol-parke berriaren aurreproiektua diseinatzeko prozesua martxan jartzeko bigarren faseari dagokio, zeina 2018ko apiriletik azarora gauzatu baitzen.

Fadurako kirol-parkearen eta kirol-eremuen paisaia- eta hiri-antolamenduaren aurreproiektua herritarrek parte hartzeko prozesuan jasotako ekarpenetan oinarrituta dago.

02/01/20192 fasea. Parte-hartzearen diseinuaAurreproiektuak eta Memoriak

59
Planoak: Garagardotegiko Gizarte Egoitzaren Aurreproiektua

Garagardotegiko Gizarte Egoitzaren Aurreproiektuaren planoak

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaPlanoak

14
Memoria: Garagardotegiko Gizarte Egoitzaren Aurreproiektua

Dokumentu ­honen ­helburua­ da ­ondorengoak­ deskriba­tzea:­ abiapuntuko­ baldin­tzak­(testuinguru ­hiritarra­ eta­ soziala,­ eragileak,­e.a.),­ garagardotegi­ berria­ diseina­tzeko ­tailer ­parte-har­tzaileak ­eta prozesuaren ­sintesi ­moduan ­proposaturiko­ azken­ diseinua ­deskriba­tzen­ duten­ dokumentu ­teknikoak­(aurreproiektua).

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaAurreproiektuak eta Memoriak

66
Eragile Garrantzitsuen Mapaketa

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Eragile Garrantzitsuen Mapaketa kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

15
Partaidetza

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Partaidetza kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

8
Kudeaketa

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Kudeaketa kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

6
Kirola: Kultura eta ekonomia

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Kirola: Kultura eta ekonomia kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

8
Gizarte-testuingurua

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Gizarte Testuingurua kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

20
Jarduera eta Erabilera

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Jarduera eta Erabilera kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

16
Segurtasuna

Dokumentu hau “Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Segurtasuna kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

8
Espazioaren Analisia

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Espazioaren Analisia kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

84
Hirigintza-testuingurua

Dokumentu hau “Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Hirigintza Testuingurua eta Azpiegiturak kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

24
Mugikortasuna eta Irisgarritasuna

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Mugikortasuna eta Irrisgarritasuna kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

28
Ingurumen-testuingurua

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Ingurumen Testuingurua kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

30
Sarrera

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Sarrera kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

9
Faduraren hirigintza- eta gizarte-diagnostikoaren dokumentua osorik

Dokumentu honen eginkizun nagusia ezagutza-oinarri eskuragarria sortzea da, azalpenezkoa dena, oinarrizko dokumentazio gisa balio izateko partaidetza-prozesuan. Izan ere, prozesu honen bigarren fasean, itxura emango dio Fadurako kirol-parke berriari.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

256
Faduraren hirigintza- eta gizarte-diagnostikoaren laburpena

“Hiri-diagnostikoa eta Fadurako polikiroldegiaren mapa soziala” izeneko dokumentuaren laburpena da.
Diagnostikoaren funtzio nagusia da erraz eskuratzeko moduko dokumentazioa sortzea, azalpen-erakoa, parte-hartze prozesuaren ezagutza-oinarria izango dena, Fadurako kirol-parke berriaren aurreproiektuari forma emateko.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

15


Hornitzaileentzako gidalerroak eta jarraibideak

  • Hornitzaileentzako jarraibideak.
    Ondoren zehazten diren jarrabideen helburua thinking Fadura prozesuarekin lotutako proiektuenenpresa hornitzaile ezberdinen lana koordinatzea da, garatzen ari den jarduketa-multzoarekiko koherentzia bat bermatze aldera.