Emaitzak

Orrialde honetan aurkitu ahal izango dituzu thinking Fadura prozesuari buruzko agiri garrantzitsu guztiak, argitaratzen doazen heinean: jardueren dokumentazio grafikotik hasi eta lanaren emaitzetara bitarte (txostenak edo proiektuak).

1. fasea. Analisia eta diagnostikoa


Garagardotegiko Gizarte Egoitzaren Aurreproiektua

2. fasea. Parte-hartzearen diseinua


Fadurako parke berriaren paisaia- eta hiri-antolamendurako aurreproiektua
Prozesuaren laburpen-bideoa

3. fasea. Proiektuen sustapena
IzenburuaAzalpenaDataFaseaDokumentu-motaPDFOrriak
Akta: Proiektuak lehenesteko ariketa

“thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria”-ko proiektuak lehenesteko ariketaren akta.

03/04/20203. fasea. Proiektuen sustapenaMetodologiak eta Aktak

12
Akta: Proiektuak lehenesteko balorazio-jarduera

“thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria”-ko proiektuak lehenesteko balorazio-jardueraren akta.

07/18/20193. fasea. Proiektuen sustapenaMetodologiak eta Aktak

18
Akta: Proiektuen leheneste-metodologiaren onarpena

“thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria”-ko proiektuak lehenesteko irizpideen diseinuaren akta.

07/18/20193. fasea. Proiektuen sustapenaMetodologiak eta Aktak

7
Proiektuen leheneste-metodologia

́”thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria” partaidetza-prozesutik eratorritako proiektuei lehentasuna emateko metodologia.

07/01/20193. fasea. Proiektuen sustapenaMetodologiak eta Aktak

17
Soluzioen planoak espazio bakoitzean

Soluzioen planoak espazio bakoitzean.

09/02/20172 fasea. Parte-hartzearen diseinuaPlanoak

33
Fadurako parke berriaren paisaia- eta hiri-antolamendurako aurreproiektuaren memoria

Txosten hau herritarrek parte hartzeko eta kirol-parke berriaren aurreproiektua diseinatzeko prozesua martxan jartzeko bigarren faseari dagokio, zeina 2018ko apiriletik azarora gauzatu baitzen.

Fadurako kirol-parkearen eta kirol-eremuen paisaia- eta hiri-antolamenduaren aurreproiektua herritarrek parte hartzeko prozesuan jasotako ekarpenetan oinarrituta dago.

02/01/20192 fasea. Parte-hartzearen diseinuaAurreproiektuak eta Memoriak

59
Planoak: Garagardotegiko Gizarte Egoitzaren Aurreproiektua

Garagardotegiko Gizarte Egoitzaren Aurreproiektuaren planoak

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaPlanoak

14
Memoria: Garagardotegiko Gizarte Egoitzaren Aurreproiektua

Dokumentu ­honen ­helburua­ da ­ondorengoak­ deskriba­tzea:­ abiapuntuko­ baldin­tzak­(testuinguru ­hiritarra­ eta­ soziala,­ eragileak,­e.a.),­ garagardotegi­ berria­ diseina­tzeko ­tailer ­parte-har­tzaileak ­eta prozesuaren ­sintesi ­moduan ­proposaturiko­ azken­ diseinua ­deskriba­tzen­ duten­ dokumentu ­teknikoak­(aurreproiektua).

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaAurreproiektuak eta Memoriak

66
Eragile Garrantzitsuen Mapaketa

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Eragile Garrantzitsuen Mapaketa kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

15
Partaidetza

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Partaidetza kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

8
Kudeaketa

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Kudeaketa kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

6
Kirola: Kultura eta ekonomia

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Kirola: Kultura eta ekonomia kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

8
Gizarte-testuingurua

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Gizarte Testuingurua kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

20
Jarduera eta Erabilera

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Jarduera eta Erabilera kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

16
Segurtasuna

Dokumentu hau “Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Segurtasuna kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

8
Espazioaren Analisia

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Espazioaren Analisia kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

84
Hirigintza-testuingurua

Dokumentu hau “Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Hirigintza Testuingurua eta Azpiegiturak kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

24
Mugikortasuna eta Irisgarritasuna

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Mugikortasuna eta Irrisgarritasuna kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

28
Ingurumen-testuingurua

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Ingurumen Testuingurua kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

30
Sarrera

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Sarrera kapitulua da.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

9
Faduraren hirigintza- eta gizarte-diagnostikoaren dokumentua osorik

Dokumentu honen eginkizun nagusia ezagutza-oinarri eskuragarria sortzea da, azalpenezkoa dena, oinarrizko dokumentazio gisa balio izateko partaidetza-prozesuan. Izan ere, prozesu honen bigarren fasean, itxura emango dio Fadurako kirol-parke berriari.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

256
Faduraren hirigintza- eta gizarte-diagnostikoaren laburpena

“Hiri-diagnostikoa eta Fadurako polikiroldegiaren mapa soziala” izeneko dokumentuaren laburpena da.
Diagnostikoaren funtzio nagusia da erraz eskuratzeko moduko dokumentazioa sortzea, azalpen-erakoa, parte-hartze prozesuaren ezagutza-oinarria izango dena, Fadurako kirol-parke berriaren aurreproiektuari forma emateko.

09/01/20171. fasea. Analisia eta diagnostikoaDiagnostikoa

15

[powr-social-feed id=6d4ddb07_1535556179]