Eragile Garrantzitsuen Mapaketa

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Eragile Garrantzitsuen Mapaketa kapitulua da.

Dokumentu mota

Orri kopurua

Diagnostikoa

15

Fasea

Data

1. fasea. Analisia eta diagnostikoa

09/01/2017