Fadurako parke berriaren paisaia- eta hiri-antolamendurako aurreproiektuaren memoria

Txosten hau herritarrek parte hartzeko eta kirol-parke berriaren aurreproiektua diseinatzeko prozesua martxan jartzeko bigarren faseari dagokio, zeina 2018ko apiriletik azarora gauzatu baitzen.

Fadurako kirol-parkearen eta kirol-eremuen paisaia- eta hiri-antolamenduaren aurreproiektua herritarrek parte hartzeko prozesuan jasotako ekarpenetan oinarrituta dago.

Dokumentu mota

Orri kopurua

Aurreproiektuak eta Memoriak

59

Fasea

Data

2 fasea. Parte-hartzearen diseinua

02/01/2019