Faduraren hirigintza- eta gizarte-diagnostikoaren laburpena

“Hiri-diagnostikoa eta Fadurako polikiroldegiaren mapa soziala” izeneko dokumentuaren laburpena da.
Diagnostikoaren funtzio nagusia da erraz eskuratzeko moduko dokumentazioa sortzea, azalpen-erakoa, parte-hartze prozesuaren ezagutza-oinarria izango dena, Fadurako kirol-parke berriaren aurreproiektuari forma emateko.

Dokumentu mota

Orri kopurua

Diagnostikoa

15

Fasea

Data

1. fasea. Analisia eta diagnostikoa

09/01/2017