Sarrera

“Fadurako kiroldegiaren hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa” izeneko dokumentuaren Sarrera kapitulua da.

Dokumentu mota

Orri kopurua

Diagnostikoa

9

Fasea

Data

1. fasea. Analisia eta diagnostikoa

09/01/2017