EKOALTZARIAK FABRIKATZEA FADURAKO ERAIKIN NAGUSIKO LEHEN SOLAIRUKO ESTUDIO-ZONARAKO ETA GALERIARAKOAltzarien elementuak garatzea eta espazioan azken banaketa bat egitea, partaidetza-prozesuaren emaitzetatik abiatuta eta bertan planteatutako erronkei irtenbideak bermatuz.

Proiektu honen ezaugarrietako bat da eragina duela kontratazio publikoaren moduan, produktu bukatuak entregatzeko eta baliozkotzeko formula iteratiboak bilatuz, eta Getxo Kirolak-eko barneko langileekin kontrastean.


Helburuak

Altzarien elementuen fabrikazioa eta Fadurako eraikin nagusiaren azterketa-eremuaren banaketa espaziala garatzea


Egoera eta kokapena

Oro har, thinking Fadurako proiektuek esteka honetan xehetasun handiagoz deskribatzen diren egoerak zeharkatzen dituzte.

Egiteke Aztertzen Aktibatzen Gauzatzen Proiektu soziala Amaituta


Lehenespena eta balorazioa

Gehienez ere 400 puntu lortzeko, lau funtsezko kategoria ebaluatuko dira: proiektuaren jatorria, helburuak betetzea, iraunkortasuna eta bideragarritasuna.
242/400
Jatorria 60 puntu
Helburuak 50 puntu
Helburuak 48 puntu
Bideragarritasuna 84 puntu
Jatorria: 60 puntu

Erakundetik


Helburua: 50 puntu

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Ez da garrantzitsua

Eragin batzuk positiboak dira

Ez da garrantzitsua

Parke segurua

Parke berrritzailea

Ez du konponbide espezifikorik ematen

Potentzial handia eskaintzen du modu jasangarrian, komunitatea tartean sartuta


Jasangarritasuna: 48 puntu

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-jasan.

Xede-kolektiboa

Inklusioa

Kohesio-soziala

Aniztasuna

Erabilerak

Markarako onurak

Nolabait, emisioak edo ingurumen-inpaktua murrizten ditu

Ez

Erabiltzaileen kolektiboan eragina du

Ez dakarkie onura espezifikorik kolektibo horiei

Bizikidetza eta gizarte-kohesioa zailtzen ditu

Bi edo hiru agente mota inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Babes eta laguntza handia nahi den marka sortzeko


Bideragarritasuna :84 puntu

Baldintzatuta

Talde-berkokapena

Beste proiektu batzuk erreztatzen ditu

Beste proiektu batzuk baldintztzen ditu

Kogestioa

Finantza-konpromisoa

Ez

Ez

Neurri batean, ondorengo ekintzak edo proiektuak errazten ditu

Ezer

Egoera hasiberrian edo egoera hori bultzatzeko neurriak daude

Ez


Dokumentuak