FADURAKO ERAIKIN NAGUSIAREN AZTERKETA-EREMUKO EKO-MOBILIARIOA FABRIKATZEA

Altzarien elementuak garatzea eta espazioan azken banaketa bat egitea, partaidetza-prozesuaren emaitzetatik abiatuta eta bertan planteatutako erronkei irtenbideak bermatuz.

Proiektu honen ezaugarrietako bat da eragina duela kontratazio publikoaren moduan, produktu bukatuak entregatzeko eta baliozkotzeko formula iteratiboak bilatuz, eta Getxo Kirolak-eko barneko langileekin kontrastean.

Valoración

017-002. FADURAKO ERAIKIN NAGUSIAREN AZTERKETA-EREMUKO EKO-MOBILIARIOA FABRIKATZEA

Helburuak: Altzarien elementuen fabrikazioa eta Fadurako eraikin nagusiaren azterketa-eremuaren banaketa espaziala garatzea

Proiektuaren egoera: 5. Aktibatuta

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

0

0

0

0

242

Helburua eta jatorria

Jatorria0

Erakundetik

Helburuarekin bat dator:0

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Ez da garrantzitsua

Eragin batzuk positiboak dira

Ez da garrantzitsua

Ez

Potentzial handia eskaintzen du modu jasangarrian, komunitatea tartean sartuta

Nolabait, emisioak edo ingurumen-inpaktua murrizten ditu

Jasangarritasuna:0

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Ez

Erabiltzaileen kolektiboan eragina du

Ez dakarkie onura espezifikorik kolektibo horiei

Bizikidetza eta gizarte-kohesioa zailtzen ditu

Bi edo hiru agente mota inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Babes eta laguntza handia nahi den marka sortzeko

Ez

Bideragarritasuna:0

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Neurri batean, ondorengo ekintzak edo proiektuak errazten ditu

Ezer

Egoera hasiberrian edo egoera hori bultzatzeko neurriak daude

Beharrezko baliabideak daude edo ez dira beharrezkoak

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:0

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Neurri batean, ondorengo ekintzak edo proiektuak errazten ditu

Ezer

Egoera hasiberrian edo egoera hori bultzatzeko neurriak daude

Beharrezko baliabideak daude edo ez dira beharrezkoak

Ez

Documentación