TENIS/PADEL ERAIKIN BERRIA

Beharrei erantzutea eta segurtasuna eta espazioaren kudeaketa egokia bermatzea. URAri kontsulta bat aktibatuko zaio egungo aurreproiektuen bideragarritasuna ezagutzeko; horrela, aurreproiektuak birformulatzeko edo aldatzeko aukera aztertuko da.

Valoración

020. TENIS/PADEL ERAIKIN BERRIA

Helburuak: Tenis/padel eraikin berria berreraikitzea, aurreproiektuaren arabera.

Proiektuaren egoera: 4. Aurretiazko jarduerak

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

100

100

75

36

311

Helburua eta jatorria

Jatorria100

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:100

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Ez

Potentzial handia eskaintzen du modu jasangarrian, komunitatea tartean sartuta

Eragin negatiboa du ingurumenean (neurri zuzentzaileak hartu behar dira). Zeintzuk?

Jasangarritasuna:75

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Eragin handia

Erabiltzaileen kolektiboan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Babes eta laguntza handia nahi den marka sortzeko

Bai

Bideragarritasuna:36

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Birkokatzea esanguratsua da

Ez da garrantzitsua

Asko

Bai, komunitate argia dago

Proiektuak beharrezko baliabideak lortzeko neurriak jasotzen ditu

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:36

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Birkokatzea esanguratsua da

Ez da garrantzitsua

Asko

Bai, komunitate argia dago

Proiektuak beharrezko baliabideak lortzeko neurriak jasotzen ditu

Ez

Documentación