3. fasea. Proiektuen sustapena

Nola hautatzen eta gauzatzen dira Fadura aldatuko duten jarduerak?

metodología priorización

Diseinua egiteko parte hartze prozesuaren bigarren fasea amaitu ondoren, bi erronkari egin behar die aurre thinking Fadurak. Alde batetik, Fadurako kirol-parke berria berrantolatzeko aurreproiektuak jasotako proposamen ugariak proiektu zehatzetan multzokatu behar dira. Bestetik, berriz, proiektuak gauzatzeko ordena ezarri behar da, parkea pixkanaka-pixkanaka aldatzen joan dadin.

Modu horretan, bi erronka horiek jorratzeko, Getxo Kirolakek proiektuak lehenesteko metodologia landu du azken hilabeteetan, jarduerak irizpide anitzeko analisiaren arabera ordenatze aldera, iraunkortasun ekonomikoan, sozialean eta ingurumen-arlokoan oinarrituta. Horrela, dauden baliabide ekonomikoen arabera gauzatuko dira eta Getxoko bizilagunei ahalik eta onura handiena emanaz.

Hortaz, udalerriari balio handiagoa zein proiektuk ematen dioten erabakitzeko, lehenesteko sistemaren bitartez proiektuak elkarren artean alderatu eta zein nagusitzen diren aztertzen da, alderatzeko irizpideak kontuan hartuta eta irizpide bakoitzari balioak emanda.

Lehenesteko metodologiak hiri proiektuen Operazionalizaziorako Gida Metodologikoa hartu du erreferentzia moduan; hots, Gizakien Kokagunerako Nazio Batuen Programakoa (NBE-Habitata), eta, era horretan, metodoa egokitu du thinking Fadura parte hartzeko prozesuaren lau fasetan ateratako proiektuak garatzeko: identifikatzea, taldekatzea, lehenestea eta gauzatzea.

Beraz, identifikazio fasean, proiektuen zerrenda osatu da, parte hartzeko prozesuan eskuratutako 1.879 ekarpenetatik, eta 218 jarduera-proposamen zehaztu dira. Ondoren, proposamen horiek elkarren artean taldekatu dira honako hauek bezalako lerro nagusien inguruan: irisgarritasuna, mugikortasuna, segurtasuna, espazioen hobekuntza edo zerbitzuen katalogoa, besteak beste.

Lehenesteko irizpideak

Proiektuak lehenesteko lehen urrats moduan, ondorengo erreferentzia-irizpideak definitu dira: jatorria, helburuak, iraunkortasuna eta horien bideragarritasuna. Lehenesteko jardueran erantzunetarako hiru balio-mota jasotzen dira, eta horietako bakoitzak 0 eta 5 puntu arteko balioa du. Irizpide baten erantzun bakoitzaren gehiengo balioak batuta puntuazioaren %100aren baliokidea aterako da.

Proiektuak modu eraginkorrean ebaluatzeko, proiektu bakoitzak irizpide bakoitzaren arabera antolatutako galdera eta erantzun sortari nola erantzuten dien ikusi behar da. Irizpideak Getxo Kirolakeko talde teknikoak definitu ditu eta Zuzendaritza Batzordeak onartu.

Erantzunen balio guztiek batzen dute, hiru motak izan ezik, lehenesteko sistema modu gogor eta ezberdinean portatzera eramaten baitute, proiektuaren gauzatzean izan dezakeen inpaktua dela-eta:

  1.  Arriskua. Proiektua gauzatzearekin loturiko egoerak pertsonentzako edo ingurumenarentzako benetako arrisku baten edo arrisku potentzialaren gaineko irtenbidea ematean, 1.000 puntu batuko zaizkio lortutako puntuazio orokorrari. Ondorioz, proiektua automatikoki posizionatuta geratuko da hurrengo fasera igarotzeko.
     
  2. Konpromisoa. Arriskua motaren modu berean, proiektua berehala gauzatzea eskatzen duen konpromiso-motaren bat dagoenean (adibidez, diru-laguntzaren mendeko proiektua izatea), baiezko erantzuna aktibatzearekin beste 1.000 puntu batuko dira.
     
  3. Bideragarritasuna. Baliteke proiektu bat gauzatzeko, aurretiko proiektu batzuk gauzatubehar izatea; halaber, gerta liteke proiektu batek udalerriaz gaindiko araudiren bat ez betetzea. Irizpide horren balio bat baiezkoa bada, irizpide bakoitzeko lortutako puntu bakoitzaren batuketa bider 0 egingo da. Modu horretan, proiektuaren kokapen automatikoa gauzatzetik urrunago geratuko da.

Kanal ezberdinen bitartez oraindik ere jasotzen jarraitzen diren ekarpen berriei dagokienean, beste proiektu bat osatzen badute, proiektu horrek balorazio-mekanismoa iragan beharko du gauzatzeko lehenetsitako proiektuen zerrendan kokatzeko. Edonola ere, proiektuen alorazioak berrikusteko zikloa ezarriko du talde teknikoak, eta, hasiera batean, hiru hilabetekoa izango da. Horrela, proiektu berriak jasoko ditu eta lehendik daudenak aldatuko ditu.

thinking Fadurako proiektuen egungo zerrenda ezagutu nahi baduzu, sakatu esteka hau eta bertan nabigatu ahal izango duzu. Bitartean, gustatuko litzaizuke lantalderen bateko kide izatea proiektu horiek kontrastatzeko?

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko.