ATLETISMO ETA ERRUGBI HARMAILEN ERAIKINAErrugbi-zelaiaren eta atletismo-pistaren arteko harmailen eraikina birgaitzea. Getxo Kirolakek eta instalazioa erabiltzen duten eragileek modu parte-hartzailean landutako beharren programari erantzuten dion jarduera da.


Helburuak

Eraikinaren barne-antolaketa berria eta irisgarritasunaren hobekuntza, aurreproiektuarekin bat eginez.


Egoera eta kokapena

Oro har, thinking Fadurako proiektuek esteka honetan xehetasun handiagoz deskribatzen diren egoerak zeharkatzen dituzte.

Egiteke Aztertzen Aktibatzen Gauzatzen Proiektu soziala Amaituta


Lehenespena eta balorazioa

Gehienez ere 400 puntu lortzeko, lau funtsezko kategoria ebaluatuko dira: proiektuaren jatorria, helburuak betetzea, iraunkortasuna eta bideragarritasuna.
289/400
Jatorria 100 puntu
Helburuak 76 puntu
Helburuak 43 puntu
Bideragarritasuna 70 puntu
Jatorria: 100 puntu

Parte-hartze prozesu batetik


Helburua: 76 puntu

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Ez da garrantzitsua

Eragin batzuk positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Parke segurua

Parke berrritzailea

Irtenbide espezifikoak ematen ditu

Onura batzuk ekar ditzake


Jasangarritasuna: 43 puntu

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-jasan.

Xede-kolektiboa

Inklusioa

Kohesio-soziala

Aniztasuna

Erabilerak

Markarako onurak

Nolabait, emisioak edo ingurumen-inpaktua murrizten ditu

Eragin handia

Tokiko herritarrengan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Babes eta laguntza handia nahi den marka sortzeko


Bideragarritasuna :70 puntu

Baldintzatuta

Talde-berkokapena

Beste proiektu batzuk erreztatzen ditu

Beste proiektu batzuk baldintztzen ditu

Kogestioa

Finantza-konpromisoa

Ez

Birkokatzea esanguratsua da

Ez da garrantzitsua

Zerbait

Bai, komunitate argia dago

Ez


Dokumentuak