ATLETISMO ETA ERRUGBI HARMAILEN ERAIKINA

Errugbi-zelaiaren eta atletismo-pistaren arteko harmailen eraikina birgaitzea. Getxo Kirolakek eta instalazioa erabiltzen duten eragileek modu parte-hartzailean landutako beharren programari erantzuten dion jarduera da.

Valoración

024. ATLETISMO ETA ERRUGBI HARMAILEN ERAIKINA

Helburuak: Eraikinaren barne-antolaketa berria eta irisgarritasunaren hobekuntza, aurreproiektuarekin bat eginez.

Proiektuaren egoera: 5. Aktibatuta

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

100

76

43

70

Ez

Bai

1.285

Helburua eta jatorria

Jatorria100

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:76

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Ez da garrantzitsua

Eragin batzuk positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Bai

Onura batzuk ekar ditzake

Nolabait, emisioak edo ingurumen-inpaktua murrizten ditu

Jasangarritasuna:43

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Eragin handia

Tokiko herritarrengan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Babes eta laguntza handia nahi den marka sortzeko

Ez

Bideragarritasuna:70

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Birkokatzea esanguratsua da

Ez da garrantzitsua

Zerbait

Bai, komunitate argia dago

Proiektuak beharrezko baliabideak lortzeko neurriak jasotzen ditu

Ez

Bai, komunitate bat dago argi eta garbi

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:70

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Birkokatzea esanguratsua da

Ez da garrantzitsua

Zerbait

Bai, komunitate argia dago

Proiektuak beharrezko baliabideak lortzeko neurriak jasotzen ditu

Ez

Bai, komunitate bat dago argi eta garbi

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Documentación