ATLETISMOKO ZUZENGUNE ESTALKIA

Eraikin berria iparraldean, atletismoz, errugbiaz eta hockeyaz estalitako entrenamenduetarako, Getxo Kirolakek eta instalazio hori erabiltzen duten eragileek modu parte-hartzailean landutako beharren programari erantzunez.

Valoración

009. ATLETISMOKO ZUZENGUNE ESTALKIA

Helburuak: ATLETISMOKO ZUZEN ESTALIA eraikitzea. (Oinarrizko proiektua)

Proiektuaren egoera: 4. Aurretiazko jarduerak

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

100

90

65

52

Bai

307

Helburua eta jatorria

Jatorria100

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:90

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Ez

Onura batzuk ekar ditzake

Eragin negatiboa du ingurumenean (neurri zuzentzaileak hartu behar dira). Zeintzuk?

Jasangarritasuna:65

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Eragin handia

Erabiltzaileen kolektiboan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Hiru-lau agente mota inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Onura batzuk

Ez

Bideragarritasuna:52

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez da garrantzitsua

Asko

Bai, komunitate argia dago

Proiektuak beharrezko baliabideak lortzeko neurriak jasotzen ditu

Ez

Bai, komunitate bat dago argi eta garbi

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:52

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez da garrantzitsua

Asko

Bai, komunitate argia dago

Proiektuak beharrezko baliabideak lortzeko neurriak jasotzen ditu

Ez

Bai, komunitate bat dago argi eta garbi

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Documentación