ATLETISMOKO ZUZENGUNE ESTALKIAEraikin berria iparraldean, atletismoz, errugbiaz eta hockeyaz estalitako entrenamenduetarako, Getxo Kirolakek eta instalazio hori erabiltzen duten eragileek modu parte-hartzailean landutako beharren programari erantzunez.


Helburuak

ATLETISMOKO ZUZEN ESTALIA eraikitzea. (Oinarrizko proiektua)


Egoera eta kokapena

Oro har, thinking Fadurako proiektuek esteka honetan xehetasun handiagoz deskribatzen diren egoerak zeharkatzen dituzte.

Egiteke Aztertzen Aktibatzen Gauzatzen Proiektu soziala Amaituta


Lehenespena eta balorazioa

Gehienez ere 400 puntu lortzeko, lau funtsezko kategoria ebaluatuko dira: proiektuaren jatorria, helburuak betetzea, iraunkortasuna eta bideragarritasuna.
307/400
Jatorria 100 puntu
Helburuak 90 puntu
Helburuak 65 puntu
Bideragarritasuna 52 puntu
Jatorria: 100 puntu

Parte-hartze prozesu batetik


Helburua: 90 puntu

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Parke segurua

Parke berrritzailea

Ez du konponbide espezifikorik ematen

Onura batzuk ekar ditzake


Jasangarritasuna: 65 puntu

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-jasan.

Xede-kolektiboa

Inklusioa

Kohesio-soziala

Aniztasuna

Erabilerak

Markarako onurak

Eragin negatiboa du ingurumenean (neurri zuzentzaileak hartu behar dira). Zeintzuk?

Eragin handia

Erabiltzaileen kolektiboan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Hiru-lau agente mota inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Onura batzuk


Bideragarritasuna :52 puntu

Baldintzatuta

Talde-berkokapena

Beste proiektu batzuk erreztatzen ditu

Beste proiektu batzuk baldintztzen ditu

Kogestioa

Finantza-konpromisoa

Ez

Ez

Ez da garrantzitsua

Asko

Bai, komunitate argia dago

Ez


Dokumentuak