ATLETISMO-ERAIKINA

Segurtasuna bermatu.
Pista berria homologatu.
Materiala modu errazean eta irisgarritasunez atera ahal izateko diseina dadila biltegia.

009. ATLETISMO-ERAIKINA

Helburuak: Atletismo-eraikin berria eraiki.

Proiektuaren egoera: 3. Onartua

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

100

92

45

77

Bai

0

Helburua eta jatorria

Jatorria100

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:92

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Epe luzeko konponbideak eskainiko ditu

Inpaktuak oso positiboak dira

Inpaktuak oso positiboak dira

Epe luzeko konponbideak eskainiko ditu

Ez

Zenbait onura ekar lezake

Jasangarritasuna:45

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Ingurumenean eragin kaltegarria izango du (neurri zuzentzaileak ezarri behar dira)

Zenbait inpaktu positibo ekarriko ditu

Talde espezifiko batean eragingo du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten zenbait neurri aurreikusten ditu

Bizikidetzaren eta gizarte-kohesioaren baldintzak hobetuko dituzten zenbait neurri aurreikusten ditu

Zenbait neurrik hobetu egingo dute heziketaren gaineko inpaktua

Ez da aurreikusten etekinik edota balio ekonomikorik

Zenbait etekin

Bideragarritasuna:77

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Aldaketa txikia eta onargarria

Bai

Guztiz bat egiten du

Babesa existitzen da, edo ez da beharrezkoa

Proiektuak neurriak aurreikusten ditu behar den gauzatze-ahalmena hobetzeko

Bai, komunitate bat dago argi eta garbi

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez