KIROL ANITZEKO PISTEN BEHIN-BEHINEKO ESTALKIAFrontoien egitura indartzeko proiektua amaitzean, estalkia instalatzeko ekintza bat aktibatu behar da, frontoien egungo jardueraren zati bat lekualdatzeko eta, horrela, birgaitze-obrarako espazioa askatzeko.


Helburuak

Estali gabeko kanpoko kirol anitzeko pistak estali nahi dira, URAren jarraibideekin bateragarria den estalki batekin.


Egoera eta kokapena

Oro har, thinking Fadurako proiektuek esteka honetan xehetasun handiagoz deskribatzen diren egoerak zeharkatzen dituzte.

Egiteke Aztertzen Aktibatzen Gauzatzen Proiektu soziala Amaituta


Lehenespena eta balorazioa

Gehienez ere 400 puntu lortzeko, lau funtsezko kategoria ebaluatuko dira: proiektuaren jatorria, helburuak betetzea, iraunkortasuna eta bideragarritasuna.
304/400
Jatorria 100 puntu
Helburuak 70 puntu
Helburuak 70 puntu
Bideragarritasuna 64 puntu
Jatorria: 100 puntu

Parte-hartze prozesu batetik


Helburua: 70 puntu

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Ez da garrantzitsua

Parke segurua

Parke berrritzailea

Ez du konponbide espezifikorik ematen

Onura batzuk ekar ditzake


Jasangarritasuna: 70 puntu

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-jasan.

Xede-kolektiboa

Inklusioa

Kohesio-soziala

Aniztasuna

Erabilerak

Markarako onurak

Eragin negatiboa du ingurumenean (neurri zuzentzaileak hartu behar dira). Zeintzuk?

Eragin positibo batzuk ditu

Tokiko herritarrengan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Onura batzuk


Bideragarritasuna :64 puntu

Baldintzatuta

Talde-berkokapena

Beste proiektu batzuk erreztatzen ditu

Beste proiektu batzuk baldintztzen ditu

Kogestioa

Finantza-konpromisoa

Ez

Gutxi eta onargarria

Neurri batean, ondorengo ekintzak edo proiektuak errazten ditu

Ezer

Ez, ez da existitzen

Bai


Dokumentuak