KIROL ANITZEKO PISTEN BEHIN-BEHINEKO ESTALKIA

Frontoien egitura indartzeko proiektua amaitzean, estalkia instalatzeko ekintza bat aktibatu behar da, frontoien egungo jardueraren zati bat lekualdatzeko eta, horrela, birgaitze-obrarako espazioa askatzeko.

Valoración

035. KIROL ANITZEKO PISTEN BEHIN-BEHINEKO ESTALKIA

Helburuak: Estali gabeko kanpoko kirol anitzeko pistak estali nahi dira, URAren jarraibideekin bateragarria den estalki batekin.

Proiektuaren egoera: 6. Garatzen edo obrak egiten

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

100

70

70

64

1.304

Helburua eta jatorria

Jatorria100

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:70

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Ez da garrantzitsua

Ez

Onura batzuk ekar ditzake

Eragin negatiboa du ingurumenean (neurri zuzentzaileak hartu behar dira). Zeintzuk?

Jasangarritasuna:70

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Eragin positibo batzuk ditu

Tokiko herritarrengan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Onura batzuk

Ez

Bideragarritasuna:64

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Gutxi eta onargarria

Neurri batean, ondorengo ekintzak edo proiektuak errazten ditu

Ezer

Ez, ez da existitzen

Ez dauka edo gutxi dira

Bai

Actuaciones

Bideragarritasuna:64

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Gutxi eta onargarria

Neurri batean, ondorengo ekintzak edo proiektuak errazten ditu

Ezer

Ez, ez da existitzen

Ez dauka edo gutxi dira

Bai

Documentación