PILOTALEKUEN EGITURA SENDOTZEAFrontoien egitura indartzeko proiektua amaitzean, estalkia instalatzeko ekintza bat aktibatu behar da, frontoien egungo jardueraren zati bat lekualdatu ahal izateko eta, horrela, birgaitze-obrarako espazioa libratu ahal izateko. Horretarako, KIROL ANITZEKO PISTEN BEHIN-BEHINEKO ESTALKIA izeneko proiektu berri bat definitzen da.


Helburuak

Eraikinaren egitura sendotu segurtasunez erabili ahal izango dela bermatzeko.


Egoera eta kokapena

Oro har, thinking Fadurako proiektuek esteka honetan xehetasun handiagoz deskribatzen diren egoerak zeharkatzen dituzte.

Egiteke Aztertzen Aktibatzen Gauzatzen Proiektu soziala Amaituta


Lehenespena eta balorazioa

Gehienez ere 400 puntu lortzeko, lau funtsezko kategoria ebaluatuko dira: proiektuaren jatorria, helburuak betetzea, iraunkortasuna eta bideragarritasuna.
225/400
Jatorria 100 puntu
Helburuak 40 puntu
Helburuak 25 puntu
Bideragarritasuna 60 puntu
Jatorria: 100 puntu

Parte-hartze prozesu batetik


Helburua: 40 puntu

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Ez da garrantzitsua

Eraginak oso positiboak dira

Ez da garrantzitsua

Parke segurua

Parke berrritzailea

Ez du konponbide espezifikorik ematen

Eragina ez da garrantzitsua


Jasangarritasuna: 25 puntu

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-jasan.

Xede-kolektiboa

Inklusioa

Kohesio-soziala

Aniztasuna

Erabilerak

Markarako onurak

Ez da garrantzitsua

Ez

Erabiltzaileen kolektiboan eragina du

Ez dakarkie onura espezifikorik kolektibo horiei

Neutroa; proiektuak ez du neurri espezifikorik ematen zentzu horretan.

Agente mota bakarra inplikatzen du

0-1.000 pertsona urtero

Neutroa


Bideragarritasuna :60 puntu

Baldintzatuta

Talde-berkokapena

Beste proiektu batzuk erreztatzen ditu

Beste proiektu batzuk baldintztzen ditu

Kogestioa

Finantza-konpromisoa

Ez

Ez

Facilita mucho acciones o proyectos posteriores

Zerbait

Ez, ez da existitzen

Ez


Dokumentuak