PILOTALEKUEN EGITURA SENDOTZEA

Frontoien egitura indartzeko proiektua amaitzean, estalkia instalatzeko ekintza bat aktibatu behar da, frontoien egungo jardueraren zati bat lekualdatu ahal izateko eta, horrela, birgaitze-obrarako espazioa libratu ahal izateko. Horretarako, KIROL ANITZEKO PISTEN BEHIN-BEHINEKO ESTALKIA izeneko proiektu berri bat definitzen da.

Valoración

011. PILOTALEKUEN EGITURA SENDOTZEA

Helburuak: Eraikinaren egitura sendotu segurtasunez erabili ahal izango dela bermatzeko.

Proiektuaren egoera: 5. Aktibatuta

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

100

40

25

60

Ez

Bai

225

Helburua eta jatorria

Jatorria100

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:40

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Ez da garrantzitsua

Eraginak oso positiboak dira

Ez da garrantzitsua

Ez

Eragina ez da garrantzitsua

Ez da garrantzitsua

Jasangarritasuna:25

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Ez

Erabiltzaileen kolektiboan eragina du

Ez dakarkie onura espezifikorik kolektibo horiei

Neutroa; proiektuak ez du neurri espezifikorik ematen zentzu horretan.

Agente mota bakarra inplikatzen du

0-1.000 pertsona urtero

Neutroa

Ez

Bideragarritasuna:60

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Facilita mucho acciones o proyectos posteriores

Zerbait

Ez, ez da existitzen

Proiektuak beharrezko baliabideak lortzeko neurriak jasotzen ditu

Ez

Ez, ez dago

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:60

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Facilita mucho acciones o proyectos posteriores

Zerbait

Ez, ez da existitzen

Proiektuak beharrezko baliabideak lortzeko neurriak jasotzen ditu

Ez

Ez, ez dago

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Documentación