HOCKEY HARMAILA

Harmaila gehitu pilotaleku inguruan.

Valoración

032. HOCKEY HARMAILA

Helburuak: Harmaila gehitu.

Proiektuaren egoera: 2. Balioztatua

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:Bai PILOTALEKUAK BIRGAITZEA

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

100

28

40

70

Bai

Ez

Bai

0

Helburua eta jatorria

Jatorria100

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:28

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Ez da garrantzitsua

Eragin batzuk positiboak dira

Ez da garrantzitsua

Ez

Eragina ez da garrantzitsua

Eragin negatiboa du ingurumenean (neurri zuzentzaileak hartu behar dira). Zeintzuk?

Jasangarritasuna:40

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Ez

Tokiko herritarrengan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Hiru-lau agente mota inplikatzen ditu

1.001-9.999 pertsona urtero

Neutroa

Bai

Bideragarritasuna:70

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Gutxi eta onargarria

Ez da garrantzitsua

Ezer

Egoera hasiberrian edo egoera hori bultzatzeko neurriak daude

Ez dauka edo gutxi dira

Ez

Ez, ez dago

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:70

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Gutxi eta onargarria

Ez da garrantzitsua

Ezer

Egoera hasiberrian edo egoera hori bultzatzeko neurriak daude

Ez dauka edo gutxi dira

Ez

Ez, ez dago

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Documentación