NUEVO ESTADIO

Remodelación integral del estadio de fútbol / rugby para 6.500 asistentes.
Elevar un poco el campo (por la inundabilidad del terreno).
Incorporar medidas de riego de campos con aguas de lluvia.
Estudiar el impacto de derribar el edificio que queda entre gradas (se discute sobre su valor patrimonial / arquitectónico) y mover hacia atrás (implica intervenir en un proyecto avanzado como es el de Cervecera).

Se va a activar una consulta a URA para conocer la viabilidad de los anteproyectos actuales, de esta forma se analizará la posibilidad de reformular o modificar los mismos.

Valoración

021. NUEVO ESTADIO

Helburuak: Udal futbol/errugbi estatu berria eraikitzea.

Proiektuaren egoera: 4. Aurretiazko jarduerak

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:Bai AZTERTZEN URA AGENTZIAREKIN

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

100

100

80

52

Bai

332

Helburua eta jatorria

Jatorria100

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:100

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Ez

Potentzial handia eskaintzen du modu jasangarrian, komunitatea tartean sartuta

Eragin negatiboa du ingurumenean (neurri zuzentzaileak hartu behar dira). Zeintzuk?

Jasangarritasuna:80

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Eragin handia

Tokiko herritarrengan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Babes eta laguntza handia nahi den marka sortzeko

Bai

Bideragarritasuna:52

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Birkokatzea esanguratsua da

Facilita mucho acciones o proyectos posteriores

Asko

Bai, komunitate argia dago

Ez dauka edo gutxi dira

Ez

Ez. Lehenengo urratsak egiten oraindik, edo bultzatzeko neurriak existitzen dira

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:52

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Birkokatzea esanguratsua da

Facilita mucho acciones o proyectos posteriores

Asko

Bai, komunitate argia dago

Ez dauka edo gutxi dira

Ez

Ez. Lehenengo urratsak egiten oraindik, edo bultzatzeko neurriak existitzen dira

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Documentación