ESTADIO BERRIA

Futbol/errugbi estadioaren birmoldaketa integrala 6.500 parte-hartzailerentzat.
Eremua pixka bat altxatzea (lurraren uholde-arriskugarritasunagatik).
Zelaiak euri-urekin ureztatzeko neurriak sartzea.
Harmailen artean geratzen den eraikina eraisteak (ondarearen/arkitekturaren balioaz eztabaidatzen da) eta atzera mugitzeak duen eragina aztertzea (Cervecera bezalako proiektu aurreratu batean esku hartzea eskatzen du).

URAri kontsulta bat aktibatuko zaio egungo aurreproiektuen bideragarritasuna ezagutzeko; horrela, aurreproiektuak birformulatzeko edo aldatzeko aukera aztertuko da.

Valoración

021. ESTADIO BERRIA

Helburuak: Udal futbol/errugbi estatu berria eraikitzea. Etxe Klubaren iraupenari buruzko gogoeta.

Proiektuaren egoera: 4. Aurretiazko jarduerak

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

60

76

45

63

Bai

0

Helburua eta jatorria

Jatorria60

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:76

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Ez

Potentzial handia eskaintzen du modu jasangarrian, komunitatea tartean sartuta

Eragin negatiboa du ingurumenean (neurri zuzentzaileak hartu behar dira). Zeintzuk?

Jasangarritasuna:45

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Eragin handia

Tokiko herritarrengan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Babes eta laguntza handia nahi den marka sortzeko

Bai

Bideragarritasuna:63

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Birkokatzea esanguratsua da

Facilita mucho acciones o proyectos posteriores

Asko

Bai, komunitate argia dago

Ez dauka edo gutxi dira

Ez

Ez. Lehenengo urratsak egiten oraindik, edo bultzatzeko neurriak existitzen dira

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:63

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Birkokatzea esanguratsua da

Facilita mucho acciones o proyectos posteriores

Asko

Bai, komunitate argia dago

Ez dauka edo gutxi dira

Ez

Ez. Lehenengo urratsak egiten oraindik, edo bultzatzeko neurriak existitzen dira

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Documentación