ESTADIO BERRIA6.500 lagunentzako futbol-/errugbi-estadioaren birmoldaketa integrala.
Zelaia pixka bat igo (lurra urpean gera daitekeelako).
Zelaiak euri-urekin ureztatzeko neurriak sartzea.
Harmailen artean geratzen den eraikina eraisteak duen eragina aztertzea (ondare/arkitektura balioaz eztabaidatzen da) eta atzera mugitzea (Cervecera bezalako proiektu aurreratu batean esku hartzea dakar).

URAri kontsulta bat aktibatuko zaio egungo aurreproiektuen bideragarritasuna ezagutzeko; horrela, horiek birformulatzeko edo aldatzeko aukera aztertuko da.


Helburuak

Udal futbol/errugbi estatu berria eraikitzea.


Egoera eta kokapena

Oro har, thinking Fadurako proiektuek esteka honetan xehetasun handiagoz deskribatzen diren egoerak zeharkatzen dituzte.

Egiteke Aztertzen Aktibatzen Gauzatzen Proiektu soziala Amaituta


Lehenespena eta balorazioa

Gehienez ere 400 puntu lortzeko, lau funtsezko kategoria ebaluatuko dira: proiektuaren jatorria, helburuak betetzea, iraunkortasuna eta bideragarritasuna.
332/400
Jatorria 100 puntu
Helburuak 100 puntu
Helburuak 80 puntu
Bideragarritasuna 52 puntu
Jatorria: 100 puntu

Parte-hartze prozesu batetik


Helburua: 100 puntu

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Parke segurua

Parke berrritzailea

Ez du konponbide espezifikorik ematen

Potentzial handia eskaintzen du modu jasangarrian, komunitatea tartean sartuta


Jasangarritasuna: 80 puntu

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-jasan.

Xede-kolektiboa

Inklusioa

Kohesio-soziala

Aniztasuna

Erabilerak

Markarako onurak

Eragin negatiboa du ingurumenean (neurri zuzentzaileak hartu behar dira). Zeintzuk?

Eragin handia

Tokiko herritarrengan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Babes eta laguntza handia nahi den marka sortzeko


Bideragarritasuna :52 puntu

Baldintzatuta

Talde-berkokapena

Beste proiektu batzuk erreztatzen ditu

Beste proiektu batzuk baldintztzen ditu

Kogestioa

Finantza-konpromisoa

Bai

Birkokatzea esanguratsua da

Facilita mucho acciones o proyectos posteriores

Asko

Bai, komunitate argia dago

Ez


Dokumentuak