ZORUAREN KALITATEAREN AZTERKETA

Zoruaren kalitatearen azterketa.

Valoración

034. ZORUAREN KALITATEAREN AZTERKETA

Helburuak: Analizatu daitekeen zoruaren egoera ezagutu.

Proiektuaren egoera: 8. Itxita

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

60

56

40

80

Ez

Bai

Ez

2.236

Helburua eta jatorria

Jatorria60

Helburuarekin bat dator:56

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Jasangarritasuna:40

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Bideragarritasuna:80

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez, ez dago

Ez dago, edo oso txikia da

Bai

Actuaciones

Bideragarritasuna:80

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez, ez dago

Ez dago, edo oso txikia da

Bai

Documentación