SEGURTASUNA 3/3. PROZEDURAK ETA ANTOLAKUNTZA

Komunikazio-sistema globalak eta itxiturak eta segurtasun-sistemak gauzatzea: errugbi gunea, belodromoa eta atletismoa, igerilekuak, hockeya,Garagardogintza eta Bolue. Frontoietarako, perimetrorako eta parkeko sarreretarako segurtasun- eta konektibitate-irtenbideak diseinatzea. Segurtasun Integraleko Guneak eta Erabiltzaileak Kudeatzeko Sistema ezartzea/zabaltzea [Sport Safety & security Center (s3C)]. QR, sarbide-kontrolak, prozesuen automatizazioa, gorabeheren kudeaketa, etab.)

Valoración

029. SEGURTASUNA 3/3. PROZEDURAK ETA ANTOLAKUNTZA

Helburuak: Proiektu honen helburua da kirol-parkeari konektagarritasun- eta segurtasun-sistema integral globala ematea.

Proiektuaren egoera: 6. Garatzen edo obrak egiten

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:Bai

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

100

90

70

76

Ez

Bai

2.336

Helburua eta jatorria

Jatorria100

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:90

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Bai

Onura batzuk ekar ditzake

Ez da garrantzitsua

Jasangarritasuna:70

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Ez

Tokiko herritarrengan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Babes eta laguntza handia nahi den marka sortzeko

Ez

Bideragarritasuna:76

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Neurri batean, ondorengo ekintzak edo proiektuak errazten ditu

Ezer

Ez, ez da existitzen

Beharrezko baliabideak daude edo ez dira beharrezkoak

Bai

Bai, komunitate bat dago argi eta garbi

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:76

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Neurri batean, ondorengo ekintzak edo proiektuak errazten ditu

Ezer

Ez, ez da existitzen

Beharrezko baliabideak daude edo ez dira beharrezkoak

Bai

Bai, komunitate bat dago argi eta garbi

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Documentación