BOLUE

Las Palmeras etxea gehitzen bada, proiektu hau berriz definitu behar da, HAPO berrikusi behar baita. Entzute-erregistrora eramana.
Frontoiak birgaitzea: egiturazko errefortzua amaitu arte itxarotea, baldintzapeko erantzuna berrikustea. Proiektu hau faseka gauza daiteke.

Aurreproiektuak aurreikusten zuen;
Eremu estaliak, hesiak ordeztea.
Aulkiak eta aldagelak lekuz aldatzea.
Eremuko argiztapena hobetzea.

Valoración

023. BOLUE

Helburuak: Bolue 1 eta 2.

Proiektuaren egoera: 2. Balioztatua

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

100

28

40

63

Bai

280

Helburua eta jatorria

Jatorria100

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:28

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Ez da garrantzitsua

Eraginak oso positiboak dira

Ez da garrantzitsua

Ez

Onura batzuk ekar ditzake

Eragin negatiboa du ingurumenean (neurri zuzentzaileak hartu behar dira). Zeintzuk?

Jasangarritasuna:40

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Eragin positibo batzuk ditu

Tokiko herritarrengan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Onura batzuk

Ez

Bideragarritasuna:63

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Gutxi eta onargarria

Ez da garrantzitsua

Ezer

Bai, komunitate argia dago

Ez dauka edo gutxi dira

Ez

Ez, ez dago

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:63

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Gutxi eta onargarria

Ez da garrantzitsua

Ezer

Bai, komunitate argia dago

Ez dauka edo gutxi dira

Ez

Ez, ez dago

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Documentación