KANPOKO IGERILEKUAKIgerilekuen inguruko gune gogorra murriztea.
Bolue udan erabili eremu osoa okupatzen duen eta kalterik eragiten ez dion soluzio batekin, haur eta gazteentzako gune batekin, mahaietarako gune batekin eta berotzen ez den zoladura batekin (egurra).
Eremu itzaltsuak eta zuhaiztiak handitzea.
Haurrentzako jolasgunea birplanteatzea.
Sartu txirristak igerilekuetan.
Solarium/hamaka eremu berria egokitzea.
Bi espazio sortzea: bata familiakoa (haurrentzat) eta bestea helduentzat. Erabilera kudeatzea.
Egoteko gune bat sortzea: merenderoen antzekoa, araudiarekin.


Helburuak

Kanpoko igerilekuak hobetu.


Egoera eta kokapena

Oro har, thinking Fadurako proiektuek esteka honetan xehetasun handiagoz deskribatzen diren egoerak zeharkatzen dituzte.

Egiteke Aztertzen Aktibatzen Gauzatzen Proiektu soziala Amaituta


Lehenespena eta balorazioa

Gehienez ere 400 puntu lortzeko, lau funtsezko kategoria ebaluatuko dira: proiektuaren jatorria, helburuak betetzea, iraunkortasuna eta bideragarritasuna.
256/400
Jatorria 100 puntu
Helburuak 70 puntu
Helburuak 50 puntu
Bideragarritasuna 36 puntu
Jatorria: 100 puntu

Parte-hartze prozesu batetik


Helburua: 70 puntu

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Ez da garrantzitsua

Eraginak oso positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Parke segurua

Parke berrritzailea

Ez du konponbide espezifikorik ematen

Onura batzuk ekar ditzake


Jasangarritasuna: 50 puntu

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-jasan.

Xede-kolektiboa

Inklusioa

Kohesio-soziala

Aniztasuna

Erabilerak

Markarako onurak

Ez da garrantzitsua

Ez

Erabiltzaileen kolektiboan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bi edo hiru agente mota inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Onura batzuk


Bideragarritasuna :36 puntu

Baldintzatuta

Talde-berkokapena

Beste proiektu batzuk erreztatzen ditu

Beste proiektu batzuk baldintztzen ditu

Kogestioa

Finantza-konpromisoa

Ez

Ez

Ez da garrantzitsua

Zerbait

Ez, ez da existitzen

Ez


Dokumentuak