FADURAKO APARKALEKUAK ANTOLATZEA

Parkeko aparkaleku nagusiko, Fadurako eraikin nagusiko eta frontoien eraikineko aparkalekuak berrantolatzea.

Valoración

018-01. FADURAKO APARKALEKUAK ANTOLATZEA

Helburuak: Hiru aparkalekuetan hirigintzako esku-hartze bat egitea, zuhaixkekin eta zuhaixka-masekin integratuko den zoladura bigunen sistema bat kontuan hartuko duena. Ekintzek kontuan hartu beharko dituzte Getxo Kirolak erakundeak aldez aurretik onartutako jarraibideak.

Proiektuaren egoera: 3. Onartua

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

60

60

55

64

1.239

Helburua eta jatorria

Jatorria60

Erakundetik

Helburuarekin bat dator:60

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Behin betikoak ez diren irtenbideak ematen ditu

Eragin batzuk positiboak dira

Ez da garrantzitsua

Ez

Onura batzuk ekar ditzake

Nolabait, emisioak edo ingurumen-inpaktua murrizten ditu

Jasangarritasuna:55

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Ez

Erabiltzaileen kolektiboan eragina du

Ez dakarkie onura espezifikorik kolektibo horiei

Neutroa; proiektuak ez du neurri espezifikorik ematen zentzu horretan.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

1.001-9.999 pertsona urtero

Onura batzuk

Ez

Bideragarritasuna:64

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez da garrantzitsua

Ezer

Ez, ez da existitzen

Beharrezko baliabideak daude edo ez dira beharrezkoak

Bai

Actuaciones

Bideragarritasuna:64

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez da garrantzitsua

Ezer

Ez, ez da existitzen

Beharrezko baliabideak daude edo ez dira beharrezkoak

Bai

Documentación