FADURAKO APARKALEKUAK ANTOLATZEA


Parkeko aparkaleku nagusiko, Fadurako eraikin nagusiko eta frontoien eraikineko aparkalekuak berrantolatzea.


Helburuak

Hiru aparkalekuetan hirigintzako esku-hartze bat egitea, zuhaixkekin eta zuhaixka-masekin integratuko den zoladura bigunen sistema bat kontuan hartuko duena. Ekintzek kontuan hartu beharko dituzte Getxo Kirolak erakundeak aldez aurretik onartutako jarraibideak.


Egoera eta kokapena

Oro har, thinking Fadurako proiektuek esteka honetan xehetasun handiagoz deskribatzen diren egoerak zeharkatzen dituzte.

Egiteke Aztertzen Aktibatzen Gauzatzen Proiektu soziala Amaituta


Lehenespena eta balorazioa

Gehienez ere 400 puntu lortzeko, lau funtsezko kategoria ebaluatuko dira: proiektuaren jatorria, helburuak betetzea, iraunkortasuna eta bideragarritasuna.
239/400
Jatorria 60 puntu
Helburuak 60 puntu
Helburuak 55 puntu
Bideragarritasuna 64 puntu
Jatorria: 60 puntu

Erakundetik


Helburua: 60 puntu

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Behin betikoak ez diren irtenbideak ematen ditu

Eragin batzuk positiboak dira

Ez da garrantzitsua

Parke segurua

Parke berrritzailea

Ez du konponbide espezifikorik ematen

Onura batzuk ekar ditzake


Jasangarritasuna: 55 puntu

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-jasan.

Xede-kolektiboa

Inklusioa

Kohesio-soziala

Aniztasuna

Erabilerak

Markarako onurak

Nolabait, emisioak edo ingurumen-inpaktua murrizten ditu

Ez

Erabiltzaileen kolektiboan eragina du

Ez dakarkie onura espezifikorik kolektibo horiei

Neutroa; proiektuak ez du neurri espezifikorik ematen zentzu horretan.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

1.001-9.999 pertsona urtero

Onura batzuk


Bideragarritasuna :64 puntu

Baldintzatuta

Talde-berkokapena

Beste proiektu batzuk erreztatzen ditu

Beste proiektu batzuk baldintztzen ditu

Kogestioa

Finantza-konpromisoa

Ez

Ez

Ez da garrantzitsua

Ezer

Ez, ez da existitzen

Bai


Dokumentuak