SEINALETIKA


Parke osorako seinale-gida bat egitea. Aldagelen eremurako seinale-prototipo bat egiteko eskaritik abiatuta, Gobela eta Andra Marira heda zitekeena, pentsatu genuen beste urrats bat ematea seinaletikaren erabilera-eskuliburu bat egiteko (estiloak, materialak eta abar), parkearen eta instalazioen gainerakoetarako baliagarria izango dena.

Aldi berean, aldageletan espazioa bizikidetzaren alde erabiltzeko erabilera-gida bat eskatzen da. Proiektuak pilotu bat aurreikusten du eraikin nagusian.


Helburuak

Parke osorako seinale-gida bat egitea.


Egoera eta kokapena

Oro har, thinking Fadurako proiektuek esteka honetan xehetasun handiagoz deskribatzen diren egoerak zeharkatzen dituzte.

Egiteke Aztertzen Aktibatzen Gauzatzen Proiektu soziala Amaituta


Lehenespena eta balorazioa

Gehienez ere 400 puntu lortzeko, lau funtsezko kategoria ebaluatuko dira: proiektuaren jatorria, helburuak betetzea, iraunkortasuna eta bideragarritasuna.
300/400
Jatorria 100 puntu
Helburuak 70 puntu
Helburuak 70 puntu
Bideragarritasuna 60 puntu
Jatorria: 100 puntu

Parte-hartze prozesu batetik


Helburua: 70 puntu

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Behin betikoak ez diren irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Parke segurua

Parke berrritzailea

Ez du konponbide espezifikorik ematen

Eragina ez da garrantzitsua


Jasangarritasuna: 70 puntu

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-jasan.

Xede-kolektiboa

Inklusioa

Kohesio-soziala

Aniztasuna

Erabilerak

Markarako onurak

Ez da garrantzitsua

Ez

Erabiltzaileen kolektiboan eragina du

Kolektibo horietan zentratzen da

Bizikidetza eta gizarte-kohesioa hobetzea du helburu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Onura batzuk


Bideragarritasuna :60 puntu

Baldintzatuta

Talde-berkokapena

Beste proiektu batzuk erreztatzen ditu

Beste proiektu batzuk baldintztzen ditu

Kogestioa

Finantza-konpromisoa

Ez

Ez

Ez da garrantzitsua

Ezer

Egoera hasiberrian edo egoera hori bultzatzeko neurriak daude

Ez


Dokumentuak