BELAUNALDIEN ARTEKO PROIEKTUAPartaidetza-prozesuaren aurreproiektuak eremu horretarako jarduketak jasotzen ditu, CERVECERA, HERRI KIROLAK eta SARBIDE BERRIA izeneko proposamenaren barruan. (Aurreproiektuaren 78-79 orrialdeak), erabilera publikoko belaunaldi anitzeko kirol-espazio berri bat proposatzen da.


Helburuak

Parkearen barruan belaunaldien arteko jarduera- eta interakzio-gune bat prestatzea


Egoera eta kokapena

Oro har, thinking Fadurako proiektuek esteka honetan xehetasun handiagoz deskribatzen diren egoerak zeharkatzen dituzte.

Egiteke Aztertzen Aktibatzen Gauzatzen Proiektu soziala Amaituta


Lehenespena eta balorazioa

Gehienez ere 400 puntu lortzeko, lau funtsezko kategoria ebaluatuko dira: proiektuaren jatorria, helburuak betetzea, iraunkortasuna eta bideragarritasuna.
329/400
Jatorria 100 puntu
Helburuak 100 puntu
Helburuak 65 puntu
Bideragarritasuna 64 puntu
Jatorria: 100 puntu

Parte-hartze prozesu batetik


Helburua: 100 puntu

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Parke segurua

Parke berrritzailea

Potentzial handia eskaintzen du modu jasangarrian, komunitatea tartean sartuta


Jasangarritasuna: 65 puntu

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-jasan.

Xede-kolektiboa

Inklusioa

Kohesio-soziala

Aniztasuna

Erabilerak

Markarako onurak

Ez da garrantzitsua

Ez

Tokiko herritarrengan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetza eta gizarte-kohesioa hobetzea du helburu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

0-1.000 pertsona urtero

Babes eta laguntza handia nahi den marka sortzeko


Bideragarritasuna :64 puntu

Baldintzatuta

Talde-berkokapena

Beste proiektu batzuk erreztatzen ditu

Beste proiektu batzuk baldintztzen ditu

Kogestioa

Finantza-konpromisoa

Ez

Gutxi eta onargarria

Ez da garrantzitsua

Ezer

Egoera hasiberrian edo egoera hori bultzatzeko neurriak daude

Ez


Dokumentuak