BELAUNALDIEN ARTEKO PROIEKTUA

partaidetza-prozesuaren aurreproiektuak eremu horretarako jarduketak jasotzen ditu, CERVECERA, HERRI KIROLAK eta SARBIDE BERRIA izeneko proposamenaren barruan. (Aurreproiektuaren 78-79 orrialdeak), erabilera publikoko belaunaldi anitzeko kirol-espazio berri bat proposatzen da.

Valoración

018-03. BELAUNALDIEN ARTEKO PROIEKTUA

Helburuak: Parkearen barruan belaunaldien arteko jarduera- eta interakzio-gune bat prestatzea

Proiektuaren egoera: 3. Onartua

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

100

100

65

64

329

Helburua eta jatorria

Jatorria100

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:100

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Ez

Potentzial handia eskaintzen du modu jasangarrian, komunitatea tartean sartuta

Ez da garrantzitsua

Jasangarritasuna:65

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Ez

Tokiko herritarrengan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetza eta gizarte-kohesioa hobetzea du helburu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

0-1.000 pertsona urtero

Babes eta laguntza handia nahi den marka sortzeko

Ez

Bideragarritasuna:64

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Gutxi eta onargarria

Ez da garrantzitsua

Ezer

Egoera hasiberrian edo egoera hori bultzatzeko neurriak daude

Beharrezko baliabideak daude edo ez dira beharrezkoak

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:64

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Gutxi eta onargarria

Ez da garrantzitsua

Ezer

Egoera hasiberrian edo egoera hori bultzatzeko neurriak daude

Beharrezko baliabideak daude edo ez dira beharrezkoak

Ez

Documentación