ESPAZIOEN ANTOLAMENDUAParkeko aire zabaleko hainbat gune antolatzea eta erabiltzea. Aire zabaleko espazio batzuk egokitu nahi dira, uholde-arriskua dutenez, paisaia- eta ingurumen-balioa integratuko duen kirol- eta jolas-erabilerarako egokiak direnak, eta, aldi berean, adin desberdinetako eta bizi-ziklo desberdinetako erabiltzaileen arteko interakziorako lekuak eskaintzen dituzte


Helburuak

Parke osoan antzemandako 7 zona urbanizatu gabeetan koka daitezkeen erabilerak eta jarduerak zehaztea


Egoera eta kokapena

Oro har, thinking Fadurako proiektuek esteka honetan xehetasun handiagoz deskribatzen diren egoerak zeharkatzen dituzte.

Egiteke Aztertzen Aktibatzen Gauzatzen Proiektu soziala Amaituta


Lehenespena eta balorazioa

Gehienez ere 400 puntu lortzeko, lau funtsezko kategoria ebaluatuko dira: proiektuaren jatorria, helburuak betetzea, iraunkortasuna eta bideragarritasuna.
264/400
Jatorria 60 puntu
Helburuak 90 puntu
Helburuak 50 puntu
Bideragarritasuna 64 puntu
Jatorria: 60 puntu

Erakundetik


Helburua: 90 puntu

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Parke segurua

Parke berrritzailea

Ez du konponbide espezifikorik ematen

Onura batzuk ekar ditzake


Jasangarritasuna: 50 puntu

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-jasan.

Xede-kolektiboa

Inklusioa

Kohesio-soziala

Aniztasuna

Erabilerak

Markarako onurak

Ez da garrantzitsua

Ez

Tokiko herritarrengan eragina du

Ez dakarkie onura espezifikorik kolektibo horiei

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

0-1.000 pertsona urtero

Onura batzuk


Bideragarritasuna :64 puntu

Baldintzatuta

Talde-berkokapena

Beste proiektu batzuk erreztatzen ditu

Beste proiektu batzuk baldintztzen ditu

Kogestioa

Finantza-konpromisoa

Ez

Ez

Ez da garrantzitsua

Ezer

Ez, ez da existitzen

Ez


Dokumentuak