ESPAZIOEN ANTOLAMENDUA

Parkeko aire zabaleko hainbat gune antolatzea eta erabiltzea. Aire zabaleko espazio batzuk egokitu nahi dira, uholde-arriskua dutenez, paisaia- eta ingurumen-balioa integratuko duen kirol- eta jolas-erabilerarako egokiak direnak, eta, aldi berean, adin desberdinetako eta bizi-ziklo desberdinetako erabiltzaileen arteko interakziorako lekuak eskaintzen dituzte

Valoración

018-02. ESPAZIOEN ANTOLAMENDUA

Helburuak: Parke osoan antzemandako 7 zona urbanizatu gabeetan koka daitezkeen erabilerak eta jarduerak zehaztea

Proiektuaren egoera: 3. Onartua

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

60

90

50

64

264

Helburua eta jatorria

Jatorria60

Erakundetik

Helburuarekin bat dator:90

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Ez

Onura batzuk ekar ditzake

Ez da garrantzitsua

Jasangarritasuna:50

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Ez

Tokiko herritarrengan eragina du

Ez dakarkie onura espezifikorik kolektibo horiei

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

0-1.000 pertsona urtero

Onura batzuk

Ez

Bideragarritasuna:64

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez da garrantzitsua

Ezer

Ez, ez da existitzen

Beharrezko baliabideak daude edo ez dira beharrezkoak

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:64

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez da garrantzitsua

Ezer

Ez, ez da existitzen

Beharrezko baliabideak daude edo ez dira beharrezkoak

Ez

Documentación