BIDEAK ETA IBAI-PASEALEKUA


Parkeko erdiko arteria berrurbanizatzea eta osorik egokitzea; frontoietatik hasi eta erdialderaino, eta gune horretatik Iturgitxi, Oikosa eta Cervecera irteeretaraino dauden loturak. Ezpondak aldatzea, zuhaitzak landatzea, zuhaixka-landaredia, zoladura, altzariak, argiztapena, seinaleak, fluxu desberdinetarako irisgarritasuna. Ibai-pasealekua (estadioaren erribera) naturalizatzea barne hartzen du.


Helburuak

Parkerako sarbidea hobetzea frontoietatik eta bideetatik urbanizazioa hobetuko duen esku-hartze lokalizaturik aurreikusten ez den proiektuetan. Parkearen erdiko arteria berrurbanizatzea eta egokitzea; bideak frontoietatik parkearen erdiraino eta hortik sarreretaraino


Egoera eta kokapena

Oro har, thinking Fadurako proiektuek esteka honetan xehetasun handiagoz deskribatzen diren egoerak zeharkatzen dituzte.

Egiteke Aztertzen Aktibatzen Gauzatzen Proiektu soziala Amaituta


Lehenespena eta balorazioa

Gehienez ere 400 puntu lortzeko, lau funtsezko kategoria ebaluatuko dira: proiektuaren jatorria, helburuak betetzea, iraunkortasuna eta bideragarritasuna.
264/400
Jatorria 60 puntu
Helburuak 90 puntu
Helburuak 48 puntu
Bideragarritasuna 64 puntu
Jatorria: 60 puntu

Erakundetik


Helburua: 90 puntu

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eragin batzuk positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Parke segurua

Parke berrritzailea

Ez du konponbide espezifikorik ematen

Onura batzuk ekar ditzake


Jasangarritasuna: 48 puntu

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-jasan.

Xede-kolektiboa

Inklusioa

Kohesio-soziala

Aniztasuna

Erabilerak

Markarako onurak

Ez da garrantzitsua

Ez

Tokiko herritarrengan eragina du

Ez dakarkie onura espezifikorik kolektibo horiei

Neutroa; proiektuak ez du neurri espezifikorik ematen zentzu horretan.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

0-1.000 pertsona urtero

Onura batzuk


Bideragarritasuna :64 puntu

Baldintzatuta

Talde-berkokapena

Beste proiektu batzuk erreztatzen ditu

Beste proiektu batzuk baldintztzen ditu

Kogestioa

Finantza-konpromisoa

Ez

Ez

Ez da garrantzitsua

Ezer

Ez, ez da existitzen

Ez


Dokumentuak