BIDEAK ETA IBAI-PASEALEKUA

Parkeko erdiko arteria berrurbanizatzea eta osorik egokitzea; frontoietatik hasi eta erdialderaino, eta gune horretatik Iturgitxi, Oikosa eta Cervecera irteeretaraino dauden loturak. Ezpondak aldatzea, zuhaitzak landatzea, zuhaixka-landaredia, zoladura, altzariak, argiztapena, seinaleak, fluxu desberdinetarako irisgarritasuna. Ibai-pasealekua (estadioaren erribera) naturalizatzea barne hartzen du.

Valoración

018-02. BIDEAK ETA IBAI-PASEALEKUA

Helburuak: Parkerako sarbidea hobetzea frontoietatik eta bideetatik urbanizazioa hobetuko duen esku-hartze lokalizaturik aurreikusten ez den proiektuetan. Parkearen erdiko arteria berrurbanizatzea eta egokitzea; bideak frontoietatik parkearen erdiraino eta hortik sarreretaraino

Proiektuaren egoera: 3. Onartua

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

60

90

48

64

264

Helburua eta jatorria

Jatorria60

Erakundetik

Helburuarekin bat dator:90

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eragin batzuk positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Ez

Onura batzuk ekar ditzake

Ez da garrantzitsua

Jasangarritasuna:48

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Ez

Tokiko herritarrengan eragina du

Ez dakarkie onura espezifikorik kolektibo horiei

Neutroa; proiektuak ez du neurri espezifikorik ematen zentzu horretan.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

0-1.000 pertsona urtero

Onura batzuk

Ez

Bideragarritasuna:64

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez da garrantzitsua

Ezer

Ez, ez da existitzen

Beharrezko baliabideak daude edo ez dira beharrezkoak

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:64

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez da garrantzitsua

Ezer

Ez, ez da existitzen

Beharrezko baliabideak daude edo ez dira beharrezkoak

Ez

Documentación