GARAGARDOTEGIKO ESPAZIOAREN BIRGAITZEA


Aurreproiektuaren araberako funtzio anitzeko espazio berria eta, gainera, elkarteentzako eta klubentzako espazioa.
Beste solairu bat sortu laborategi-gunerako, tailerretarako, berrikuntza-polo baterako…
Sarbidea prestatu, gune berdearekin eta zerbitzu publikoekin.


Helburuak

Garagardotegi berria eta sarbide nagusia eraiki.


Egoera eta kokapena

Oro har, thinking Fadurako proiektuek esteka honetan xehetasun handiagoz deskribatzen diren egoerak zeharkatzen dituzte.

Egiteke Aztertzen Aktibatzen Gauzatzen Proiektu soziala Amaituta


Lehenespena eta balorazioa

Gehienez ere 400 puntu lortzeko, lau funtsezko kategoria ebaluatuko dira: proiektuaren jatorria, helburuak betetzea, iraunkortasuna eta bideragarritasuna.
344/400
Jatorria 100 puntu
Helburuak 92 puntu
Helburuak 75 puntu
Bideragarritasuna 77 puntu
Jatorria: 100 puntu

Parte-hartze prozesu batetik


Helburua: 92 puntu

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Ez da garrantzitsua

Eraginak oso positiboak dira

Ez da garrantzitsua

Parke segurua

Parke berrritzailea

Potentzial handia eskaintzen du modu jasangarrian, komunitatea tartean sartuta


Jasangarritasuna: 75 puntu

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-jasan.

Xede-kolektiboa

Inklusioa

Kohesio-soziala

Aniztasuna

Erabilerak

Markarako onurak

Klima-aldaketa geldiarazten laguntzen duten ohiturak aldatzen laguntzen du

Ez

Tokiko herritarrengan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

1.001-9.999 pertsona urtero

Babes eta laguntza handia nahi den marka sortzeko


Bideragarritasuna :77 puntu

Baldintzatuta

Talde-berkokapena

Beste proiektu batzuk erreztatzen ditu

Beste proiektu batzuk baldintztzen ditu

Kogestioa

Finantza-konpromisoa

Bai

Ez

Neurri batean, ondorengo ekintzak edo proiektuak errazten ditu

Ezer

Bai, komunitate argia dago

Ez


Dokumentuak