PARKEAREN URBANIZAZIOA

Eraikin nagusiaren kanpoaldea hobetzea.
Pasealekuak eta bideak prestatzea.
Pasealeku bikoitza sortzea: oinezkoentzat eta parkea zeharkatu eta Hirigintza Arloak planteatutakoarekin koherentea den gerriko berdea osatzeko.
Parkearen ingurumen-balioa sustatzea.
Bizikidetza.
Parkearen eta espazioen seinaleak.
Eremuen arteko konexioa.
Hiri-altzari egokiak (komuna, ura, bankuak…).

Kontua da zenbait geruza sartzea parkea urbanizatzeko, hala nola segurtasuna (dagoeneko martxan), mugikortasuna, kirol-jarduera askea, paisajismoa, ingurumena, kanpoko sarbideak, seinaletika, argiztapena eta abar. Horiek guztiak parkearen hirigintza-ikuspegia gehitzen joango dira, eta hori guztia etengabe definituko den proiektu batean.

Valoración

018. PARKEAREN URBANIZAZIOA

Helburuak: Parkea urbanizatzea eta parkera sartzeko mugikortasun jasangarria eta segurua hobetzea, baita parkearen barruan ere: oinezkoa, bizikleta eta garraio publikoa lehenestea. Bide seguruak bultzatzea.

Proiektuaren egoera: 5. Aktibatuta

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

0

0

0

0

327

Helburua eta jatorria

Jatorria0

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:0

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Eraginak oso positiboak dira

Epe luzerako irtenbideak ematen ditu

Ez

Onura batzuk ekar ditzake

Klima-aldaketa geldiarazten laguntzen duten ohiturak aldatzen laguntzen du

Jasangarritasuna:0

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Eragin positibo batzuk ditu

Tokiko herritarrengan eragina du

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

Bizikidetzako eta gizarte-kohesioko baldintzak hobetuko dituzten neurri batzuk biltzen ditu.

5 eragile edo gehiago inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Babes eta laguntza handia nahi den marka sortzeko

Ez

Bideragarritasuna:0

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez da garrantzitsua

Ezer

Ez, ez da existitzen

Ez dauka edo gutxi dira

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:0

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez da garrantzitsua

Ezer

Ez, ez da existitzen

Ez dauka edo gutxi dira

Ez

Documentación