INGURUMEN-JASANGARRITASUNA (INGURUMEN BALIOA)

Bolueko hezegunea sustatu, haren perimetroko sarbideak hobetu eta Fadurako parke berriarekin kohesioa sortu. Jarduerak egin instalazioek errekako uretan duten inpaktua gutxitzeko. Drainatze Jasangarriko sistemak gehitu. Ingurumen aldetik sentiberatasuna pizteko elementuak ipini eta ekintzak antolatu, natura behatu, seinaleak, tailerrak.

030. INGURUMEN-JASANGARRITASUNA (INGURUMEN BALIOA)

Helburuak: Parkeak ingurumenaren aldetik duen balioa sustatu.

Proiektuaren egoera: 2. Balioztatua

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

100

64

60

77

301

Helburua eta jatorria

Jatorria100

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:64

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Epe luzeko konponbideak eskainiko ditu

Inpaktu positibo batzuk

Inpaktua neutroa da

Ez du garrantzirik

Ez

Aukera asko eskaintzen ditu modu jasangarrian eta komunitatea barne hartuta

Jasangarritasuna:60

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Ohiturak aldatzen lagunduko du, eta modu horretan klima-aldaketa moteltzen lagundu

Inpaktua neutroa izango da

Udaleko herritarrei eragingo die

Ez dakar onura espezifikorik kolektibo horientzat

Neutroa; proiektuak ez du ildo horretan neurri espezifikorik

Heziketa-ahalmena hobetzeari lehentasuna ematen dio

Ez da aurreikusten etekinik edota balio ekonomikorik

Zenbait etekin

Bideragarritasuna:77

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez

Ez

Ez du bat egiten

Babesa existitzen da, edo ez da beharrezkoa

Gauzatzeko ahalmena erabatekoa da

Ez, ez dago

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez