UREZTATZEA (INGURUMEN-AZTERKETA)

Igerilekuetarako, zelaiak ureztatzeko eta garbiketarako euri-ura erabiltzeko neurriak ezarri.

Valoración

027. UREZTATZEA (INGURUMEN-AZTERKETA)

Helburuak: Uraren erabilera eta berrerabiltzea hobetzeko neurriak ezartzeak ekar ditzakeen onuren analisia.

Proiektuaren egoera: 2. Balioztatua

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

100

44

53

70

247

Helburua eta jatorria

Jatorria100

Parte-hartze prozesu batetik

Helburuarekin bat dator:44

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Ez da garrantzitsua

Eraginak oso positiboak dira

Ez da garrantzitsua

Ez

Onura batzuk ekar ditzake

Klima-aldaketa geldiarazten laguntzen duten ohiturak aldatzen laguntzen du

Jasangarritasuna:53

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Eragin positibo batzuk ditu

Erabiltzaileen kolektiboan eragina du

Ez dakarkie onura espezifikorik kolektibo horiei

Neutroa; proiektuak ez du neurri espezifikorik ematen zentzu horretan.

Agente mota bakarra inplikatzen du

0-1.000 pertsona urtero

Onura batzuk

Ez

Bideragarritasuna:70

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez da garrantzitsua

Ezer

Ez, ez da existitzen

Ez dauka edo gutxi dira

Ez

Ez, ez dago

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:70

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Ez da garrantzitsua

Ezer

Ez, ez da existitzen

Ez dauka edo gutxi dira

Ez

Ez, ez dago

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira beharrezkoak

Ez

Documentación