EKONOMIA ZIRKULARREKO PROIEKTUA, ERAIKIN NAGUSIAREN AZTERKETA-EREMUKO EKOI-MOBILIARIOA FABRIKATZEKO

Partaidetza-prozesuan hautemandako premia bat dago Fadurako itxarote-guneko eta azterketa-tokietako espazioak hobetzeko. Horregatik sortu da proiektu hau, eta, gainera, espazio horiekin zerikusia duten eragile guztiak ekonomia zirkularraren printzipioetan oinarritutako elementu higigarri batzuen (lorategi-aulkien mahaiak, banaketa-espazioak edo beste elementu batzuk) kodiseinuan inplikatzea du helburu. Diseinu hori espazioaren erabiltzaileen eta, barnealdeen diseinuan eta ekonomia zirkularrean aditua den ezagutzatik abiatuta, prozesua errazten duten pertsonen arteko baterako lanaren emaitza izan behar da. Proiektuak sentsibilizazio-ekintzak barne hartuko ditu.

Valoración

017-001. EKONOMIA ZIRKULARREKO PROIEKTUA, ERAIKIN NAGUSIAREN AZTERKETA-EREMUKO EKOI-MOBILIARIOA FABRIKATZEKO

Helburuak: Ekonomia zirkularraren printzipioen arabera, prototipoa egin eta probatu ondoren, Fadurako ikasketa-espazio osora eskalatu ahal izatea. Gutxienez, kodiseinatutako soluzioaren edo soluzioen prototipo bat definitu nahi da.

Proiektuaren egoera: 8. Itxita

Beste poriektu batuzek baldintzatuta:

Proiektuaren balioespena

Jatorria

Helburua

Jasangarritasun

Bideragarritasuna

Arriskua

Gauzateko konpromisoa

Ez da bideragarria

Emaitza

100

64

85

80

242

Helburua eta jatorria

Jatorria100

Erakundetik

Helburuarekin bat dator:64

Parke irekia

Parke osasuntsua

Kirol parkea

Parke segurua

Parke jasangarria

Parke berrritzailea

Ez da garrantzitsua

Eragin batzuk positiboak dira

Ez da garrantzitsua

Ez

Potentzial handia eskaintzen du modu jasangarrian, komunitatea tartean sartuta

Nolabait, emisioak edo ingurumen-inpaktua murrizten ditu

Jasangarritasuna:85

Ingurumen-hobekuntzak

Energia-eraginkortasuna

Xede-kolektiboa

Ordezkapen gabeko kolektiboak

Kohesio-soziala

Hentzuntza ahalera

Onura ekonmiko ez zuzenak

Markarako onurak

Ez

Erabiltzaileen kolektiboan eragina du

Ez dakarkie onura espezifikorik kolektibo horiei

Bizikidetza eta gizarte-kohesioa zailtzen ditu

Bi edo hiru agente mota inplikatzen ditu

10.000 pertsona edo gehiago urtero

Babes eta laguntza handia nahi den marka sortzeko

Ez

Bideragarritasuna:80

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Neurri batean, ondorengo ekintzak edo proiektuak errazten ditu

Ezer

Egoera hasiberrian edo egoera hori bultzatzeko neurriak daude

Beharrezko baliabideak daude edo ez dira beharrezkoak

Ez

Ez, ez dago

Ez dago, edo oso txikia da

Ez

Actuaciones

Bideragarritasuna:80

Beste proiektu batek baldintzatuta

Talde-berkokapena

Baimenaren zain

Tokiko estrategiak

Udal alorrak

Betetxeko gaitasuna

Kogestioa

Gastu-aurreikuspena

Konpromisoak

Ez

Neurri batean, ondorengo ekintzak edo proiektuak errazten ditu

Ezer

Egoera hasiberrian edo egoera hori bultzatzeko neurriak daude

Beharrezko baliabideak daude edo ez dira beharrezkoak

Ez

Ez, ez dago

Ez dago, edo oso txikia da

Ez

Documentación